ZABAWY

RZUCAMY ŚNIEŻKAMI

Wiek:5,6 lat

Cele:

- utrwalenie stron: prawej i lewej

- przeliczanie w znanym dziecku zakresie i poszerzanie tego zakresu

 

Rekwizyty:

Śnieg

 

Co warto wiedzieć o zabawie?

Rozróżnianie strony lewej i prawej nie jest dla dzieci łatwą umiejętnością. Dlatego warto ją ćwiczyć zwłaszcza, że na tej umiejętności opiera się dalsza edukacja – odpowiednie pisanie liter, orientacja w przestrzeni, itp.

 

Przebieg:

Rysujemy na śniegu, po prawej i lewej stronie dziecka, dwa koła (muszą być one dosyć duże), Dobrze jest również narysować koło wokół dziecka, żeby wiedziało, gdzie ma stać - to porządkuje naszą zabawę. Teraz prosimy dziecko o ulepienie kulki ze śniegu i wrzucenie jej do koła po lewej stronie. Gdy to wykona prosimy, żeby ulepiło dwie kulki i wrzuciło je do koła po prawej stronie. Pytamy, ile kulek jest w jednym i drugim kole?. W którym jest ich więcej/mniej? Kontynuujemy zabawę według podanego schematu, dochodząc do takiej liczby kulek, którą dziecko jest w stanie samodzielnie policzyć. W celu policzenia kulek dziecko może wyjść z koła, z którego rzuca.

 

Wskazówki:

Jeśli podczas rzucania jakaś kulka się rozbije zlepmy ją na nowo i ułóżmy w kole.

 

PATRONAT

Ogólnopolska  baza specjalistów

 

REKLAMA