ZABAWY

RYMOWANKI

Wiek dziecka: 5 – 6 lat

 

Cele:

  • Ćwiczenie szybkości kojarzenia i logicznego myślenia

  • Usprawnianie pamięci odtwórczej

  • Dokonywanie analizy i syntezy słuchowej

  • Podział słów na sylaby

 

Rekwizyty: nie są potrzebne

 

Co warto wiedzieć o zabawie?

Zabawa sprzyja prawidłowemu wysławianiu się i jest dobrym sposobem na poszerzeniu zasobu słownictwa dziecka.

 

Przebieg:

Rodzic wymyśla słowo, które mówi na głos np. SOWA, a zadaniem dziecka jest wymyślenie wyrazu, który będzie się rymował z tym wypowiedzianym przez rodzica. np. GŁOWA.

Można zmienić zasady gry – wydłużając zabawę z jednym słowem. Rodzic proponuje żeby dziecko wymyśliło jak najwięcej słów, które kojarzą się z wyrazem SOWA. Wtedy dziecko wymienia: GŁOWA, POŁOWA, NOWA, BUDOWA, KROWA, itd. Rodzic liczy ile słów udało się wymyślić. Można w ten sposób wyłonić na koniec zabawy słowo, które miało najwięcej rymów.

 

Dodatkowym pomysłem jest wymienianie wyrazów na przemian z dzieckiem – ono podaje jedno słowo do rymu, rodzic podaje następne, itd.

 

PATRONAT

Ogólnopolska  baza specjalistów

 

REKLAMA