MEDYCYNA

MCH

Oznaczając stężenie hemoglobiny, hematokrytu oraz liczby erytrocytów można wyliczyć wskaźnik charakteryzujący krwinkę czerwoną jakim jest MCH (średnia zawartość hemoglobiny w krwince czerwonej)

W warunkach prawidłowych zawartość hemoglobiny w krwince czerwonej zawiera się w granicach
27-32 pg (1,7-2,0 fmol)

Wzrost średniej zawartościhemoglobiny w krwince czerwonej może wystąpić w:

niedokrwistościach makrocytowych zwłaszcza megaloblastycznych

Zmniejszenie średniej zawartości hemoglobiny w krwince czerwonej może być spowodowany przez:

  • zaburzenia wodno-elektrolitowe typu przewdonienia hipotonicznego
  • niedokrwistości niedobarwliwe

PATRONAT

Ogólnopolska  baza specjalistów

 

REKLAMA