MEDYCYNA

Czas krzepnięcia

Czas krzepnięcia krwi jest to czas jaki upływa od chwili jej wynaczynienia do chwili jej wykrzepiania w szkalnych probówkach. Czas krzepnięcia jest miarą wieloenzymatycznego procesu prowadzącego do przejścia rozpuszczalnego fibrynogenu w nierozpuszczalną fibrynę. Czas krzepnięcia zależy od obecności czynnika I (firbrynogen), II (protrombina), V (proakceleryna), VIII (globulina antyhemofiliowa), IX (czynnik Christmasa), X (czynnik Stuarta-Prowera), XI (PTA), XII (czynnik Hagemana) oraz od obecności antykoagulantów.

Wykonany standardowo np. metodą Lee-White'a w probówkach szklanych wynosi w temp 37 oC od 4-10 min. a w temperaturze pokojowej 6-12min.
Wartości referencyjne mogą się różnić pomiędzy laboratoriami gdyż na czas krzepnięcia wypływają takie czynniki jak rozmiar probówek i rodzaj szkła z jakiego są zrobione. Prawidłowy czas krzepnięcia nie wyklucza zaburzeń hemostazy.

Wartości podwyższone

  • niedobory czynników krzepnięcia: II, V, VII, IX, XI, XII
  • leczenie heparyną

PATRONAT

Ogólnopolska  baza specjalistów

 

REKLAMA