KINO

Rozwój intelektualny dziecka autystycznego

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwojowym. O zaburzeniach autystycznych możemy mówić, kiedy charakterystyczne dla niego objawy pojawiają się przed ukończeniem 3. roku życia. Dziecko, które ma stwierdzony autyzm, rozwija się nieco inaczej niż rówieśnicy. Różnice w tempie rozwoju można zauważyć także pomiędzy dziećmi autystycznymi. U dzieci autystycznych mogą występować zaburzenia prawidłowego rozwoju intelektualnego. We wczesnym dzieciństwie jest to objaw opóźnienia rozwojowego, a nie upośledzenia umysłowego. Każde dziecko potrzebuje określonego czasu, aby rozwinąć u siebie odpowiednie zdolności umysłowe. Dłuższy niż u innych dzieci czas ujawnienia się tych zdolności nie musi wcale świadczyć o dalszym opóźnieniu. W późniejszych latach dzieci dotknięte autyzmem rozwijają się różnie i nie można powiedzieć, że wszystkie są upośledzone. Część z nich rozwija się prawidłowo pod względem intelektualnym. Ta grupa uzyskuje przeciętne wyniki na skali inteligencji. Oznacza to, że nie odbiegają one od reszty populacji i rozwijają się tak, jak ich zdrowi rówieśnicy. Niektóre z tych dzieci wykazują nawet wyższy niż przeciętny poziom inteligencji - osiągają w testach wyniki wyższe niż większość dzieci w ich wieku, są zatem lepiej rozwinięte pod względem intelektualnym. Oczywiście jest też grupa dzieci z autyzmem, która wykazuje znaczne braki w zasobach poznawczych. Ich wyniki w testach inteligencji są niższe niż przyjęta norma dla większości w populacji. Takie dzieci cechują się opóźnieniem intelektualnym. Czy opóźnienie w rozwoju jest równoznaczne z opóźnieniem intelektualnym? Czy dzieci autystyczne mają problemy z rozwojem intelektualnym? Wywiad z psychologiem Joanną Grochowską - wicedyrektorem Ośrodka dla Dzieci z Autyzmem Fundacji SYNAPSIS.

PATRONAT

Ogólnopolska  baza specjalistów

 

REKLAMA