ARTYKUŁY

Fakty i mity o autyzmie

AUTYZM TO CHOROBA PSYCHICZNA

Mit

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju a w konsekwencji nie jest zakwalifikowany do chorób psychicznych.

Fakt

Autyzm nie wyklucza współistnienia innej choroby w tym choroby psychicznej.

 

OSOBY Z AUTYZMEM MAJĄ UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE

Mit

Autyzm nie jest równoznaczny z upośledzeniem umysłowym, jest wiele osób które funkcjonują w normie intelektualnej jak również takie które wykazują inteligencję powyżej przeciętnej.

Fakt

Tak jak w przypadku choroby psychicznej autyzm nie wyklucza upośledzenia umysłowego. Ze względu na złożoność objawów wśród osób z spektrum autyzmu są również i te które mają upośledzenie umysłowe.

 

OSOBY Z AUTYZMEM SĄ GENIUSZAMI

Mit

Dotychczasowe badania nie potwierdzają takiej teorii, w wynikach można zaobserwować, że statystycznie wśród osób ze spektrum autyzmu jest tyle samo osób z ilorazem inteligencji powyżej przeciętnej co wśród reszty społeczeństwa.

Fakt

Znane są przypadki geniuszu wśród osób ze spektrum, jednak często nadzwyczajne zdolności w wąskiej dziedzinie powodują duże ograniczenia w rozwoju pozostałych umiejętności, więc ludzie „genialni” często są osobami nisko funkcjonującymi w życiu codziennym.

 

DZIECI Z AUTYZMEM POWINNY CHODZIĆ DO SZKÓŁ SPECJALNYCH

Mit

Wybór sposobu nauczania jak i placówki jest sprawą indywidualną zależną od stopnia funkcjonowania dziecka. Jest wiele dzieci ze spektrum które chodzą do szkół masowych czy integracyjnych w których radzą sobie nie gorzej niż rówieśnicy.

Fakt

Powstaje w Polsce coraz więcej szkół specjalnych przeznaczonych tylko dla dzieci ze spektrum autyzmu, są to placówki w których zakłada się inny sposób przekazywania wiedzy co w wielu przypadkach jest korzystne i pozwala dzieciom łatwiej się przystosować do życia w szkole. Placówki te jednak są głównie kierowane do dzieci niżej funkcjonujących bądź z upośledzeniem umysłowym.

 

AUTYZM DOTYCZY TYLKO CHŁOPCÓW

Mit

Autyzm dotyczy zarówno chłopców jak i dziewczynek.

Fakt

Z przeprowadzonych badań statystycznych wynika że znacznie częściej spektrum autyzmu występuje u chłopców.

AUTYZM DOTYCZY TYLKO DZIECI, Z AUTYZMU SIĘ WYRASTA

Mit

Spektrum autyzmu jest diagnozowane zazwyczaj w wieku dziecięcym jednak dzieci dorastają i stają się dorosłymi którzy nadal mają autyzm.

Fakt

Z autyzmu się nie wyrasta jednak wiele osób z diagnozą pod wpływem terapii może nauczy się żyć samodzielnie i być szczęśliwym.

 

AUTYZM MOŻNA WYLECZYĆ

Mit

Niestety do tej pory nie są znane przyczyny autyzmu a więc utrudnia to znacznie leczenie. Przy dotychczasowej wiedzy jednoznacznie można stwierdzić że autyzmu nie można wyleczyć.

Fakt

Przy obecnym podejściu terapeutycznym i możliwościach edukacyjnych wiele osób z autyzmem może nauczyć się „normalnie” funkcjonować w życiu. Osoby z tzw. wysoko funkcjonujące pracują, zakładają rodziny i prowadzą życie nie odróżniając się od społeczeństwa.

 

OSOBY Z AUTYZMEM NIE MÓWIĄ

Mit

Prawidłowo ukierunkowana terapia pozwala na ukształtowanie mowy u wielu osób ze spektrum autyzmu.

Fakt

Brak/opóźnienie mowy jest jednym z kryteriów diagnostycznych w spektrum autyzmu jednak pod wpływem terapii wiele osób zaczyna mówić i porozumiewa się językiem swobodnie. Oczywiście są i takie przypadki gdzie nauka mowy jest niemożliwa ale powstało wiele metod komunikacji alternatywnej którymi posługują się niemówiące osoby z autyzmem.

 

JEŚLI DZIECKO NIE MÓWI TO NIE ROZUMIE, NIE UCZY SIĘ

Mit

Niemówiące osoby ze spektrum autyzmu rozumieją co dzieję się wokół nich. Częstym błędem w wychowaniu jak i terapii jest mówienie o dziecku w jego obecności traktując   jak nieobecne. Dzieci uczą się pomimo iż sprawiają wrażenie nieobecnych.

Fakt

Spektrum autyzmu mogą towarzyszyć zaburzenia przetwarzania słuchowego co powoduje między innymi nieprawidłowe rozumienie mowy. Jednak rozumienie otaczającego nas świata jak i nauka nie opiera się wyłącznie na bodźcach słuchowych.

 

OSOBA Z AUTYZMEM NIE POTRAFI UTRZYMAĆ KONTAKTU WZROKOWEGO

Mit

Jest wiele osób ze spektrum autyzmu które bez problemu utrzymują kontakt wzrokowy. Często też prawidłowo ukierunkowana terapia pomaga osiągnąć tą umiejętność.

Fakt

Osoby z głębokimi zaburzeniami często unikają kontaktu wzrokowego gdyż powoduje to u nich dyskomfort czy zachwianie poczucia bezpieczeństwa.

 

OSOBY Z AUTYZMEM NIE OKAZUJĄ UCZUĆ, NIE KOCHAJĄ, NIE PRZYTULAJĄ

Mit

Osoby z autyzmem kochają jak i odczuwają wszystkie inne uczucia. Traktowanie osób z autyzmem jako pozbawione emocji jest bardzo krzywdzące.

Fakt

W spektrum autyzmu sfera emocji jest często jedną z najbardziej zaburzonych lecz nie dlatego ze nie odczuwają tylko dlatego ze nie potrafią prawidłowo okazać swoich emocji jak i odczytać emocji drugiego człowieka. Często osoby te są nadmiernie wrażliwe a brak umiejętności okazywania uczuć komplikuje ich relacje ze społeczeństwem.

 

OSOBY Z AUTYZMEM SĄ AGRESYWNE I AUTOAGRESYWNE

Mit

Agresja i autoagresja to skomplikowany problem w spektrum autyzmu, należy pamiętać że zachowania te nie wynikają z samego zaburzenia a najczęściej z braku komunikacji czy nieprawidłowo prowadzonej terapii.

Fakt

Zachowania te mogą występować, ale krzywdzące jest stwierdzenie że każda osoba z autyzmem jest agresywna. . U osób ze spektrum zdarza się że z powodu braku umiejętności przekazania swoich potrzeb narasta frustracja a w konsekwencji agresja. Tak zwane zachowania trudne mogą tez być objawem zaburzeń w sferze integracji sensorycznej, gdzie osobie z ASD brakuje bodźców i tu częściej spotykamy się z autoagresją.

 

OSOBY Z AUTYZMEM NIE MAJĄ PRZYJACIÓŁ

Mit

Oczywiście osoby z autyzmem mogą mieć przyjaciół, mogą zakładać rodziny i dobrze radzić sobie w towarzystwie.

Fakt

Ze względu na problemy w nawiązywaniu kontaktów społecznych nawiązywanie przyjaźni dla osób z ASD nie jest proste. W życiu codziennym są to raczej introwertycy mający wąskie grono bliskich znajomych. Tak naprawdę wszystko zależne jest od stopnia funkcjonowania a odpowiednia terapia może ułatwić rozpoczynanie nowych kontaktów

 

OSOBY Z AUTYZMEM NIE UPRAWIAJĄ SPORTU, SĄ NIEZBORNE RUCHOWO

Mit

Nie wszystkie osoby ze spektrum mają niezborność ruchową.

Fakt

Ze względu z często współistniejące zaburzenia sensoryczne u osób z autyzmem jest widoczne zaburzenie równowagi czy problem z poczuciem własnego ciała i koordynacją. Jednak są osoby które nie mają zaburzeń w tej sferze i doskonale sobie radzą w sporcie jak i innych wyzwaniach ruchowych.

 

 Małgorzata Sobańska

 

 

 

 

PATRONAT

Ogólnopolska  baza specjalistów

 

REKLAMA