ZABAWY

ZAPAMIĘTAJ WIDOK

Wiek dziecka: od 3 r.ż.

 

Cele:

  • usprawnianie pamięci wzrokowej

  • dokonywanie analizy wzrokowej

  • poszerzanie pola widzenia dziecka

 

 

Rekwizyty: brak

 

Miejsce zabawy: pociąg podczas podróży (miejsce przy oknie)

 

Co warto wiedzieć o zabawie? Jest ona zadaniem nie tylko dla dziecka, ale też dla opiekunów z nim podróżujących. Krajobraz tak szybko zmienia się za oknem, że rolą dorosłego jest również dokładne zapamiętanie jego szczegółów, aby móc potwierdzić widziane przez dziecko elementy.

 

Przebieg: Osoba dorosła jadąca z dzieckiem zajmuje miejsce przy oknie. Najlepiej usiąść obok dziecka lub trzymać je na kolanach (wtedy będzie więcej widziało). Proponujemy zabawę, w której dziecko będzie miało zasłonięte oczy. Na określony czas odsłaniamy je, a zadaniem dziecka jest zapamiętać jak najwięcej szczegółów z krajobrazu za oknem. Po upłynięciu określonego czasu zasłaniamy dziecku ponownie oczy. Ma za zadanie opowiedzieć co widziało. Dla dzieci młodszych proponuję wyznaczyć na oglądanie widoku ok. 5 sekund, dla starszych ok. 3 sekundy. Odliczamy głośno sekundy tak, żeby dziecko je słyszało.

 

Wskazówki: Możemy naprowadzać dziecko na różne fragmenty widoku o których nie wspomniało, żeby pomóc wydobyć je z pamięci.

 

PATRONAT

Ogólnopolska  baza specjalistów

 

REKLAMA