ZABAWY

SYLABY

Wiek dziecka: 6 lat

Cele:

  • wspomaganie logicznego myślenia

  • wzbogacanie słownika dziecka

  • ćwiczenie szybkości reakcji

  • doskonalenie umiejętności klasyfikowania

  • wyrabianie umiejętności podziału wyrazów na sylaby

  • rytmizacja tekstu

 

Co warto wiedzieć o zabawie?

Nie jest to zabawa łatwa, dlatego skierowana jest do sześciolatków. Dziecko musi skoordynować wiele rzeczy na raz. W jednym momencie zachodzi proces myślowy; potrzebna jest koncentracja, aby pamiętać wcześniej wymienione wyrazy, rytmizować wymawiane słowa, dzielić je na sylaby. Do tego wszystkiego dochodzi ruch rąk.

 

Przebieg:Rodzic proponuje dziecku kategorię do zabawy. Propozycje kategorii: owoce, warzywa, pojazdy, meble, ubrania, drzewa, pory roku, sprzęty kuchenne, zwierzęta, kwiaty. Informuje dziecko, że zabawa polega na tym, aby powiedzieć jak najwięcej słów należących do danej kategorii. Słowa wymieniane są przez dziecko i rodzica na zmianę. Ważne jest, żeby pamiętać, jakie wyrazy zostały już użyte, aby ich nie powtórzyć. Wypowiadaniu słów towarzyszy wyklaskiwanie rytmu o kolana i dłonie. Liczba klaśnięć zależna jest od ilości sylab w danym wyrazie.

Na przykład z kategorii owoce rodzic wymienia gruszkę, dzieląc na sylaby: gru-szka, klaszcze dwukrotnie w wystawione ręce dziecka. Maluch powtarza słowo gru-szka wraz z klaśnięciem w ręce dorosłego, a następnie dodając wymyślony przez siebie owoc – jabłko, uderza o swoje kolana.

Rodzic powtarza wszystkie wymienione wcześniej wyrazy, uderzając odpowiednio w wystawione ręce, bądź w swoje kolana, po czym dodaje śli-wka, klaszcząc o ręce dziecka. Tak tworzy się ciąg kilku słów. Zabawa trwa do chwili, kiedy jeden z jej uczestników nie będzie potrafił powtórzyć któregoś z wymienionych słów lub pomyli kolejność.

 

Wskazówki do zabawy:Zanim połączymy element ruchowy (klaskanie i uderzanie o kolana) z wymyślaniem słów, dobrze jest zacząć od samego wymieniania z dzieckiem nazw należących do danej kategorii.

Rodzic może używać trudniejszych słów, czasami nawet nieznanych dziecku, żeby poszerzać jego słownictwo. Oczywiście należy pamiętać o wyjaśnieniu ich znaczenia.

Uwaga! Jeśli odtworzenie ciągu wyrazów sprawia dziecku trudność, można ograniczyć się do wymienienia dwóch słów (poprzednika i wymyślonego przez siebie).

 

PATRONAT

Ogólnopolska  baza specjalistów

 

REKLAMA