ZABAWY

PRZECIWNOŚCI

Wiek dziecka: 4 - 5 lat

 

Cele:

 • Wzbogacanie słownika dziecka (o przymiotniki)

 • Rozwijanie logicznego myślenia

 • Ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej

 

Rekwizyty: piłka

 

Przygotowanie: Siadasz naprzeciwko dziecka z piłką w rękach. Twoim zadaniem jest

wymyślanie różnych przymiotników, a zadaniem dziecka będzie wymyślanie przymiotników o przeciwstawnym znaczeniu. Informujesz dziecko o zasadach zabawy. Można tutaj, kiedy zabawa przebiega po raz pierwszy, podać przykład dziecku.

 

Przebieg: Wymieniasz poszczególne przymiotniki, dziecko odpowiada przeciwstawnymi.

Podczas zabawy cały czas dodatkowo krąży piłka między Tobą i dzieckiem.

 

Przykłady:

 • długi – krótki

 • gruby – chudy

 • mały – duży

 • niski – wysoki

 • cichy – głośny

 • zimny – ciepły

 • miękki – twardy

 

Wskazówki do zabawy:

Można stosować różne podpowiedzi, kiedy dziecku trudno zgadnąć o jakie słowo chodzi.

Pokazujemy ciałem, rękoma swoje słowo wymawiając je głośno i bez mówienia pokazujemy słowo dziecka. Dajemy mu szansę wymyślenia odpowiedzi.

 

Dzieciom starszym, „wprawionym” w zabawie wymyślamy coraz trudniejsze słowa:

 • głęboki – płytki

 • zamknięty – otwarty

 • wąski – szeroki

 • ciemny – jasny

 • ostry – tępy

 • czarny – biały

 • szybki – wolny

 

 

 

 

Ważne jest, żeby zmieniać kolejność słów – to co wcześniej odpowiadało dziecko, powiedz w pierwszej kolejności. Dziecko ma wtedy okazję nauczyć się kolejnego słowa i dokonać operacji myślowej w drugą stronę.

 

PATRONAT

Ogólnopolska baza specjalistów

 

REKLAMA