ZABAWY

KULKI ZE ŚNIEGU

Wiek: od 3 r.ż.

Cele:

- posługiwanie się pojęciami mniej-więcej, mniejsze-większe

- znajomość pojęć relacji w przestrzeni: przed, za, pomiędzy,

- ćwiczenie siły mięśni dłoni

 

Rekwizyty:

śnieg

 

Co warto wiedzieć o zabawie?

Dla dzieci jest to zabawa śnieżkami, ale ćwiczy ona wiele pojęć matematycznych

 

Przebieg:

Podczas spaceru z dzieckiem zatrzymajmy się na chwilę zabawy śnieżkami.

Narysujmy linię na śniegu przed dzieckiem. Poprośmy dziecko o ulepienie kulki i ułożenie jej w dowolnym miejscu na linii. Następnie rodzic lepi kulkę i przykłada ją do kulki dziecka, żeby je porównać. Głośno mówi - „Moja kulka jest większa/mniejsza” i kładzie ją w zależności od tego, co powiedział, przed lub za kulką dziecka. Ważne jest, żeby używać słów przed, za głośno i wymagać tego samego od dziecka. Teraz, kiedy dziecko poznało już zasady zabawy, znów lepi swoją kulkę i układa ją w odpowiednim miejscu.

 

Wskazówki:

Starajmy się, żeby kulki nie były zbyt podobne wielkością, chociaż w miarę upływu czasu będzie się to działo samoczynnie. Kiedy zobaczymy, że różnice między kulkami są tak małe, że dziecko ma problemy z ustaleniem relacji między nimi, zakończmy zabawę.

 

PATRONAT

Ogólnopolska  baza specjalistów

 

REKLAMA