ZABAWY

KOLORY TĘCZY

Wiek dziecka: od 4 roku życia.

Cele:

  • ćwiczenie spostrzegawczości

  • posługiwanie się liczbami w aspekcie porządkowym

  • usprawnianie pamięci wzrokowej

  • odróżnianie barw ciepłych i zimnych

 

Rekwizyty: Przed rozpoczęciem zabawy wyszukujemy w otoczeniu dziecka drobne przedmioty w kolorach tęczy: czerwonym, pomarańczowym, żółtym, zielonym, niebieskim, granatowym i fioletowym. Jeśli brakuje któregoś z kolorów, możemy posiłkować się przedmiotami ogólnego użytku posiadanymi w domu.

Do dalszej części zabawy będzie potrzebna kartka z bloku i wybrane przez dziecko przybory do rysowania / malowania tęczy.

 

Co warto wiedzieć o tej zabawie?

Dobrze przed rozpoczęciem zabawy nauczyć się treści wiersza. Recytując z pamięci, możemy

bardziej skupić się na kontakcie z dzieckiem i obserwacji jego działań.

Temat tęczy powinien zaciekawić dziecko w każdym wieku. Jedynie dla 3 – latka może być za trudny ze względu na występowanie kolorów, których nie zna.

 

Przebieg: Rodzic zachęca dziecko do zabawy, rozmową o tęczy. Będzie ona uzależniona od wieku dziecka i jego wiedzy. Następnie proponuje zabawę polegającą na wyszukiwaniu w najbliższym otoczeniu dziecka, drobnych przedmiotów w poszczególnych kolorach tęczy. Mówimy dziecku, że za chwilę wysłucha uważnie wiersza, w którym będą wymienione te kolory. Jego zadaniem będzie odnalezienie przedmiotu o określonej barwie, w chwili usłyszenia jej nazwy. Każdy następny kolor

układa w takiej kolejności, w jakiej pojawiają się w tęczy.

 

Treść wiersza:

 

Kiedy latem minie burza,

Zza chmur słońce się wynurza,

Drobny deszczyk pada wszędzie,

Piękna tęcza wtedy będzie.

 

Ile ma kolorów wszystkich

Dowiesz się, gdy je policzysz.

 

Wysoko, od słońca strony

Jest pierwszy kolor – czerwony

 

Drugi to pomarańczowy,

Tak jak owoc południowy

Trzeci żółty, niczym słońce,

Wszystkie one są gorące.

 

Do żółtego z jednej strony

Przytulony jest zielony.

Następny jest kolor nieba,

 

Więc niebieski znaleźć trzeba.

 

Szósta barwa – granatowa,

Tęcza prawie już gotowa.

Fioletowy gdy przyniosę,

Jest już tęcza – popatrz proszę!

 

Wskazówki do zabawy: W trakcie recytowania wiersza robimy przerwy, tak długie, aby dziecko mogło znaleźć przedmiot i przynieść go nam.

 

Po wymienieniu trzech pierwszych kolorów i słowach: „wszystkie one są gorące” należy wyjaśnić

dziecku o podziale barw na ciepłe i zimne. Poinformować, że czerwona, pomarańczowa i żółta należą właśnie do ciepłych.

Po ułożeniu wszystkich kolorów prosimy dziecko, żeby przeliczyło, ile ich jest.

 

Oprócz zabawy w odnajdywanie kolorów wymienionych w wierszu, można ułożone kolory wykorzystać do innych zabaw:

  1. Ćwiczenie z dzieckiem zapamiętywania układu kolorów. Możemy poprosić dziecko o zamknięcie oczu. W tym czasie zamieniamy dwa kolory ze sobą i sprawdzamy, czy dziecko dostrzeże zamianę i będzie potrafiło powrócić do sytuacji wyjściowej. Jeśli jest już wprawione w układzie kolorów możemy pomieszać wszystkie i poprosić o właściwe ułożenie.

  2. Nauka używania liczb w aspekcie porządkowym: pierwszy, drugi,.... Kiedy przedmioty ułożone są w odpowiedniej kolejności, wymieniamy z dzieckiem wszystkie kolejne kolory używając słów: pierwszy jest kolor czerwony, drugi jest kolor pomarańczowy, itd. Następnie zadajemy dziecku zagadki: który z kolei jest kolor zielony?, itp.

  3. Bardzo miłym nawiązaniem do zabawy, będzie wspólne tworzenie z dzieckiem tęczy dowolną, ulubioną przez dziecko techniką.

 

Wskazane byłoby rozłożenie zabaw na kilka dni. Ich kumulacja może okazać się zbyt męcząca dla dziecka.

 

PATRONAT

Ogólnopolska  baza specjalistów

 

REKLAMA