ZABAWY

JAKIE TO SŁOWO?

Wiek dziecka: 5 lat i więcej

 

Cele:

  • Dokonywanie analizy i syntezy wzrokowej

  • Pobudzanie pamięci oraz procesów myślowych

  • Przybliżanie aspektu porządkowego liczb

 

Rekwizyty:

pojemniki, kubeczki, ewentualnie kreda lub kawałek kartki i flamaster.

 

Miejsce zabawy:

Każde, gdzie jest kawałek placu do pisania (może być to piasek, beton, kiedy mamy kredę, a nawet w deszczowy dzień możemy przeprowadzić zabawę w domu na kartce papieru).

 

Co warto wiedzieć o zabawie?

Zabawa jest ciekawsza, kiedy uczestniczy w niej więcej niż jedno dziecko. Wtedy mogą na zmianę odkrywać literki i zgadywać.

Aspekt porządkowy liczb (pierwszy, drugi, itd.) nie jest łatwy dla dzieci i często zdarza się, że unikają one w mowie jego używania, ponieważ nie do końca wiedzą jak stosować te formy. Podczas tej zabawy mają okazję się tego nauczyć. Zachęcajmy je do tego zadając pytanie, np. który kubeczek mam teraz odsłonić? Jeśli dziecko użyje złej formy poprawmy je łagodnie, bez karcenia. Pamiętajmy, że ono dopiero się uczy.

 

Przebieg:

Wymyślamy jakieś słowo ze znanych dziecku liter. Prosimy dziecko, aby przez chwilę odwróciło się do nas tyłem. W tym czasie zapisujemy literki danego słowa na piasku, kartce lub betonie. Słowo piszemy tak, aby każdą z liter można było zakryć osobnym kubeczkiem. Gdy litery są już zakryte prosimy dziecko, żeby się odwróciło. Wyjaśniamy dziecku ze pod każdym kubeczkiem jest jedna litera za słowa, które ma odgadnąć. Od jego decyzji zależy, w jakiej kolejności będziemy odsłaniali kubeczki. Odkrywamy kubeczek, który dziecko wskaże, jeśli nie wie, jakie to słowo prosimy żeby wybrało drugi kubeczek do odkrycia. Po każdej odkrytej literce może podać propozycje, jakie to słowo.

 

Wskazówki:

Na początek dobrze jest napisać krótkie słowo, np.: MAMA, LATO, żeby dziecko zachęcić do zabawy, ucieszyć je sukcesem z szybkiego odgadnięcia słowa. Pojemniki do zakrywania nie mogą być zbyt małe, żeby można było zmieścić pod nimi dobrze widoczne litery.

 

PATRONAT

Ogólnopolska  baza specjalistów

 

REKLAMA