ZABAWY

DOKOŃCZ OPOWIEŚĆ

 

Wiek dziecka: 5,6 lat

 

 

Cele:

  • Wdrażanie do uważnego słuchania

  • Rozwijanie wyobraźni dziecka

  • Wyrabianie zdolności przewidywania skutków zdarzeń oraz logicznego myślenia

  • Umiejętność płynnego wypowiadania się, formułowania swoich myśli w zdania.

 

 

Rekwizyty: brak

 

 

Miejsce zabawy:dowolne

 

 

Co warto wiedzieć o zabawie?

Jest to dobre ćwiczenie do rozwijania wyobraźni dziecka. Pozostałe cele wskazane tutaj również są bardzo cenne. Jest to wstęp do tego, aby dziecko w przyszłości potrafiło pisać ciekawe wypracowania, umiało wykazać się przewidywaniem zdarzeń, logicznym myśleniem, kojarzeniem faktów.

 

 

Przebieg:

Rodzic zaczyna opowiadać historię wymyśloną przez siebie. Może to być spontaniczna opowieść powstała np. na spacerze, kiedy zobaczymy jakieś zwierzątko, które stanie się bohaterem opowiadania. Historia może również dotyczyć skarbów jesiennych np. jarzębiny, liści*. W pewnym momencie przerywamy opowieść i prosimy dziecko, żeby dopowiedziało co mogło się dalej wydarzyć.

 

 

Wskazówki:

*Im dziecko młodsze, tym łatwiej wchodzi w świat bajkowy oraz ożywia różne przedmioty (animizm). Dlatego wymyślenie bajki o liściach, które opadły i fruną do krainy snu będzie dla niego jak najbardziej trafną historią i chętnie coś od siebie do niej dopowie.

Moment, w którym przerywamy opowieść może być dowolnie wybrany przez nas. Jednak prowadząc zabawę po raz pierwszy opowiedzmy historię do momentu kiedy dziecko ma jedynie opowiedzieć skutek, wynik jakiegoś zdarzenia. Coś co łatwo przewidzieć (nie ma zbyt wielu rozwiązań). Natomiast po pewnym czasie dawajmy dziecku większe pole do uruchomienia swojej wyobraźni.

 

PATRONAT

Ogólnopolska  baza specjalistów

 

REKLAMA