Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2017

Społeczne przedszkole i Społeczna szkoła podstawowa im. H. Sienkiewicza w Białej Podlaskiej

   ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU W SPOŁECZNYM PRZEDSZKOLU

I W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA

W BIAŁEJ PODLASKIEJ.

 

Dnia 3 kwietnia 2017 roku nauczyciele, dzieci i młodzież związani ze Społeczną Szkołą Podstawową oraz ze Społecznym Przedszkolem w Białej Podlaskiej, których organem prowadzącym jest Podlaskie Stowarzyszenie „Dobra Szkoła”, przybyli do swoich placówek edukacyjnych ubrani w kolorze niebieskim. Barwa ta symbolizowała gest solidarności i życzliwości w stosunku do osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera. Odbyła się również trzygodzinna uroczystość obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka oraz patronatem medialnym ogólnopolskiego Poradnika Autystycznego.

Uroczystość uświetniła obecność Dyrektor bialskiej Delegatury Kuratorium Oświaty Pani Małgorzaty Kiec. Gościem specjalnym spotkania została mgr Krystyna Pomorska - psycholog, pedagog, certyfikowany terapeuta behawioralny, doktorantka i wykładowca   Uniwersytetu SWPS. Od 2007 roku zaangażowana w pracę terapeutyczną z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i zachowania w nurcie behawioralno-rozwojowym. Prowadzi badania nad rozwojem umiejętności komunikacji i przyjmowania perspektywy u dzieci. Uczy przedmiotów związanych ze stosowaną analizą zachowania, wspomaganiem rozwoju dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a także prowadzi kursy licencyjne dla Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej w Krakowie. Szczególnie bliskie są jej behawioralne podejścia naturalistyczno-rozwojowe a głównym obszarem zainteresowań jest szeroko pojęta komunikacja i umiejętności społeczne.

            Celem zajęć edukacyjnych, odbywających się ramach Światowego Dnia Autyzmu obchodzonego corocznie 2 kwietnia, była integracja podopiecznych zmagających się z tego typu trudnościami i ich zdrowych rówieśników,zwiększenie świadomości i wrażliwości społecznej na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na główne problemy, z jakimi borykają się osoby z ZA oraz ich najbliżsi (m.in. dyskryminacji, izolacji, braku opieki i wsparcia) a także promocja praw człowieka, w tym osób niepełnosprawnych.

W Społecznym Przedszkolu oraz Społecznej Szkole Podstawowej - dzięki Pani Dyrektor Bożenie Szyc, która wychodząc naprzeciw współczesnym potrzebom edukacyjnym, zadbała o odpowiedni zespół specjalistów - od kilku lat prowadzone są działania terapeutyczne z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uczą się tu również podopieczni z Zespołem Aspergera, Zespołem Downa i niepełnosprawnością intelektualną,   mając możliwość prawidłowego i harmonijnego rozwoju, a także terapii: logopedycznej, pedagogicznej, behawioralnej, zajęć rewalidacyjnych z oligofrenopedagogiem i terapii Integracji Sensorycznej. Poprzez wspólne zajęcia i zabawę ze zdrowymi rówieśnikami, dzieci z autyzmem nabywają nowych umiejętności i uczą się prawidłowych zachowań społecznych. Z wyżej wymienionych przyczyn nie mogliśmy pozostać obojętni na ogólnopolskie hasło Fundacji „SYNAPSIS”: „Świeć. Edukuj. Wspieraj” i w myśl jego treści 3 kwietnia 2017 roku obchodziliśmy Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie.

Spotkanie edukacyjne rozpoczęło się w Społecznym Przedszkolu, gdzie na tematycznie udekorowanej sali gimnastycznej spotkały się 3 oddziały przedszkolaków oraz ich panie wychowawczynie. Kolejnymi grupami wiekowymi były klasy 1-3 Społecznej Szkoły Podstawowej oraz młodzież z klas 4-6 wraz z wychowawcami i nauczycielami wspomagającymi. Zajęcia odbywały się cyklicznie co godzinę.

            Panel pedagogiczny oraz pogadanki heurystyczne w poszczególnych klasach przeprowadziła mgr Marlena Waszczuk, która zaprosiła młodsze dzieci do atrakcyjnej zabawy ruchowej, uświadamiającej uczniom to, iż mimo różnic w wyglądzie czy zachowaniu, każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację. W oddziałach starszych odbyła się inscenizacja połączona z odgadywaniem wyrazów do krzyżówki, której hasłem było słowo „autyzm”. Uczniowie aktywnie włączyli się do zajęć.

               W dalszej części mgr Małgorzata Suszczyńska – oligofrenopedagog i terapeuta Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – odczytała dzieciom bajki terapeutyczne, których bohaterami były osoby z autyzmem i Zespołem Aspergera. Dyskusję oraz quiz tematyczny, obalające mity i podkreślające fakty związane ze spektrum autyzmu poprowadziła mgr Krystyna Pomorska. Psycholog behawioralna zaprezentowała młodzieży klas 4-6 także film animacyjny oraz nagranie video z przesłaniem od pani Katarzyny Gotlin, która jest dorosłą osobą z zespołem Aspergera. Ta niezwykle uzdolniona kobieta ukończyła studia informatyczne, na co dzień zajmuje się programowaniem oraz tłumaczeniem tekstów. Jej pasją są języki germańskie i fotografowanie starych cmentarzy. Całą ścieżkę edukacyjną przeszła w szkołach ogólnodostępnych. Nigdy nie miała problemów z nauką, dużo gorzej było jednak z kontaktami społecznymi. Z biegiem czasu radziła sobie coraz lepiej w neurotypowym świecie, ale wciąż wyraźnie odczuwa swą odmienność. Swoimi doświadczeniami dzieli się na blogu „Koci Świat ASD”, uczestniczy też w różnych projektach. Chciałaby, żeby jej działalność pomogła w lepszym zrozumieniu osób ze spektrum autyzmu. Nasza młodzież z dużym entuzjazmem i zrozumieniem przyjęła przesłanie od pani Katii.

       Trzeci panel edukacyjny poprowadziła mgr Beata Wawryniuk – szkolny logopeda, która uświadomiła dzieciom i młodzieży czym są zaburzenia Integracji Sensorycznej i jak owe deficyty utrudniają funkcjonowanie osobom z autyzmem oraz Zespołem Aspergera. Nasi podopieczni poznali podstawowe zasady działania przetwarzania sensorycznego. Pokaz miał formę warsztatu. Dzięki przeprowadzonym eksperymentom, uczniowie i przedszkolacy mogli przekonać się osobiście, jak czuje się ktoś, kogo zmysły oraz ośrodkowy układ nerwowy nie działają prawidłowo. Nawlekanie igły w skórzanych, wełnianych lub lateksowych rękawiczkach (by poczuć się jak osoba z zaburzonym przetwarzaniem dotykowym), próby koncentracji na komunikatach słownych podczas imitacji uciążliwego hałasu (by odczuć skutki niewłaściwego przetwarzania słuchowego), ćwiczenia na równoważni z zasłoniętymi lub częściowo zakrytymi oczami (w celu sprawdzenia, co może się dziać gdy zmysł wzroku nie funkcjonuje prawidłowo), to jedne z wielu doświadczeń, które podopieczni placówek społecznych stały się bliższe, wzbogacając ich wiedze na temat osób ze spektrum autyzmu.

 

Akcję edukacyjną w Społecznym Przedszkolu oraz w Społecznej Szkole Podstawowej zakończyło wzruszające przemówienie Pani Dyrektor Bożeny Szyc. Wspólnie możemy cieszyć się sukcesem tego dnia, gdyż zarówno przedszkolacy, jak i uczniowie wyszli ze spotkań z terapeutami bogatsi w wiedzę, odważniejsi i pełni empatii w relacjach z ich słabszymi w niektórych funkcjach społecznych kolegami. Będziemy corocznie - 2 kwietnia - „świecić się na niebiesko dla autyzmu”.

Organizatorki uroczystości dziękują mgr Joannie Lewczuk za pomoc przygotowaniu szkolnych dekoracji oraz mgr Marioli Stańczyk za oprawę multimedialną.

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

PATRONAT

Ogólnopolska  baza specjalistów

 

REKLAMA