Scenariusze zajęć

To jestem ja

Scenariusz zajęcia dla dzieci 3-letnich

 

 

Temat: „To jestem ja” – zabawy w rysowane wierszyki.

 

Cel:

 • przygotowanie do pisania,

 • obserwowanie powstawania rysunku,

 • poprawne trzymanie kredki (przyboru do rysowania),

 • pobudzanie procesów poznawczych: spostrzeganie, myślenie, uwaga. .

 

Dziecko potrafi:

 • przyjąć poprawną postawę podczas rysowania,

 • poprawnie trzymać kredkę,

 • recytować zbiorowo wiersz,

 • przeliczać elementy w zakresie 4,

 • zna nazwę miejscowości, w której mieszka,

 • kolorować wg wzoru.

 

Metody:

 • zabawowo-naśladowcza

 • słowna

 • samodzielnych doświadczeń

 

Formy:

 • zbiorowa jednolita

 

Środki dydaktyczne:

 • tablica do rysowania

 • przybory do rysowania

 • karty pracy

 • nagrania muzyki zabaw i pląsów .

 

 

Przebieg zajęcia:

 

1. Dzieci stoją na dywanie – witają się zabawa

 

„ Powitanka”

Jest już z nami pani Danusia,

No to zaczynamy,

Jedna ręka druga ręka,

Pięknie ją witamy.

Ref. Kto taką zabawę zna,

Niechaj śpiewa tak jak ja 2/x.

Są już z nami wszystkie dzieci,

No to zaczynamy,

Jedna ręka, druga ręka,

Wszystkich dziś witamy.

Ref. Kto taką zabawę zna.....

 

2. Nauczyciel pokazuje jak kreślić poprawnie koło oraz trzymać przybór do rysowania.

 

1.Wśród gęstych i bujnych traw

Schowany tajemniczy staw

W nim pełno rybek i pełno żab.

2 Opodal stawu

3. Stała chatka z jednym okienkiem tam mieszkała babka

4. Kiedyś wybrała się do lasu po chrust

5. Lecz nie mając wiele czasu wróciła inną drogą

6.Od chatki do stawu widniała drożynką tędy okruszki niosła dobra starowinka dla rybek

7. Potem poszła koło strumienia szukać pożywienia dla żabek, które wołały: kum-kum,

rade- rade, radek.

8. Skręciła ku dolinie nie znaną jej drogą;

9. Czegoś szukała... przeskoczyła kamień nogą.

10.Znowu szukała. .wtem brzmi wołanie: pan-pan, pan-pan!

11.Biegnie do stawu, a tam stał...pan bocian.

 

3. Omówienie treści wiersza.

 • Gdzie mieszkał bocian? Jakiego koloru ma nogi bocian?

 • A jaki jest przysmak bociana? Jakiego są koloru?

 • Był jeden bocian, a ile było żabek?

 • Jakich zwierzątek było więcej?

 • A jak nazywa się kraj w którym mieszkamy?

 • A jak nazywa się miasto w którym mieszkamy?

4. Dzieci mówią wiersz pt. „Jest takie miasto”.

 

5. „To jestem ja”

 

Moja buźka okrąglutka,

Grzywka czarna, całkiem krótka.

Miły uśmiech zawsze mam,

Chcesz zobaczyć? Popatrz sam!

 

6. Zabawa „Głaskany”

 

Lewe udu, prawe udu,

obie dłonie klaszczą.

Zegnij palce i wyprostuj,

niechaj brzuszek twój pogłaszczą.

 

7. Omówienie zadania .

 • dorysowanie brakujących części ciała

 • pokolorowanie obrazka.

 

PATRONAT

Ogólnopolska baza specjalistów

 

REKLAMA