Scenariusze zajęć

Środki transportu

Cel ogólny: zapoznanie z różnymi środkami transportu.

 

Temat tygodnia: Czym jeździmy? Czym pływamy? Czym latamy?

 

Litera tygodnia: D, d

 

Tematy do rozmów z dziećmi:

Czym jeździmy po ulicy? Czym pływamy po wodzie? Czy latamy w powietrzu?

Czy lubisz podróże, dalekie czy bliskie? Opowiedz nam o swojej podróży? Kto kieruje

samochodem? Kto pilotuje samolot? Czy każdy może kierować statkiem?

Czym najbezpieczniej podróżować? Czym mogą podróżować dzieci? Jakie znamy

samochody (wyścigówka, karetka pogotowia, autobus, samochód policyjny, straż pożarna,

śmieciarka, wóz bagażowy…)?

 

OBSZARY EDUKACYJNE

 

I Poznanie i rozumienie siebie i świata

 

Edukacja przyrodnicza:

1. Otwieranie oczu i nastawianie uszu na wszystko co dzieje się w przyrodzie

na przedwiośniu.

Cel operacyjny: - dziecko potrafi obserwować przyrodę, wie, że śnieg topnieje

i zbliża się wiosna

2. Poznawanie właściwości powietrza.

Cel operacyjny: - dziecko rozumie, że czyste powietrze jest dla nas bardzo ważne.

 

Działalność matematyczna:

1. Odwzorowywanie zbiorów przedmiotów przez łączenie ich elementów w pary (zbiory

równoliczne i nie równoliczne)

Cel operacyjny: - dziecko zauważa różnice w zbiorach, potrafi powiedzieć, gdzie jest

więcej przedmiotów.

2. Poznawanie określeń czasu: długo – krótko.

Cel operacyjny: - dziecko ocenia długość trwania różnych czynności.

 

Edukacja w zakresie mowy i myślenia:

1. Rozpoznawanie i naśladowanie łatwych do odtworzenia głosów pojazdów. Wykonywanie

ćwiczeń artykulacyjnych na łatwiejszych spółgłoskach, sylabach, wyrazach.

Cel operacyjny: - dziecko ćwiczy swój aparat artykulacyjny

2. Słuchanie opowiadania o jednym z trzech obrazków – odgadywanie, o którym obrazku jest

opowiadanie.

Cel operacyjny: - dziecko skupia uwagę na opowiadaniach, zwraca uwagę

na szczegóły.

 

Aktywność językowa:

1.Rozmowy w kręgu dyskusyjnym.

Cel operacyjny: - dziecko wie, że żadne pytanie nie powinno pozostać bez odpowiedzi.

2.Wykazywanie zainteresowań książką ,,Pociąg”.

Cel operacyjny: - dziecko potrafi czytać nową książkę

 

 

Edukacja w zakresie przygotowania do pisania i czytania:

1. Składanie obrazków pociętych na 4 – 6 części.

Cel operacyjny: - dziecko dokonuje analizy i syntezy.

2. Pokazywanie i rozwiązywanie zagadek ruchowych.

Cel operacyjny: - dziecko odgaduje, jaką czynność wykonuje kolega, koleżanka z grupy.

 

Program czytania: (z uwzględnieniem indywidualizacji i stopniowania trudności)

1. Czytanie z całą grupą, w parach, indywidualnie, przez dziewczynki i przez chłopców, od tyłu, każdej strony przez inne dziecko... samodzielnie lub ze wsparciem nauczycielki książki ,,Pociąg”.

Cel operacyjny: - dziecko potrafi przeczytać książkę ,,Pociąg” w różny sposób.

2. Urodziny litery „D, d ”

Cel operacyjny: dziecko wie, jak wygląda litera „D, d ”, potrafi ją czytać.

 

Program pisania: (z uwzględnieniem indywidualizacji i stopniowania trudności)

1. Pisanie po śladzie lub ze wzorem swojego imienia.

Cel operacyjny: dziecko pisze po śladzie lub ze wzorem swoje imię.

2. Pisanie litery D, d na sztaludze (po śladzie) – 4 latki.

Cel operacyjny: dziecko (4- letnie) pisze na sztaludze literę „D, d”.

 

Edukacja zdrowotna:

1. Poznawanie zasad poruszania się po drogach.

Cel operacyjny: - dziecko wie jak poruszać się po drogach.

2. Stosowanie profilaktyki zdrowotnej.

Cel operacyjny: - dziecko przyswaja nawyk zasłaniania ust w czasie kaszlu i kichania.

 

Edukacja komunikacyjna:

1. Obserwowanie i rozpoznawanie wybranych pojazdów lądowych, wodnych i powietrznych

Cel operacyjny: dziecko zna nazwy pojazdów, potrafi wskazać, które należą do jakiej grupy.

2. Poznawanie bezpiecznych miejsc do zabawy: ogród przedszkolny, podwórko…

Cel operacyjny: dziecko wie, w jakich miejscach może się bawić.

 

II Nabywanie umiejętności poprzez działanie

 

Aktywność muzyczna:

1. Nauka piosenek ,,Jedzie auto”, „Jedzie pociąg”

Cel operacyjny: - dziecko zna słowa piosenki, potrafi zaśpiewać I zwrotkę.

2. Umiejętne ustawianie się i poruszanie się w kole wiązanym, jedno za drugim.

Cel operacyjny: - dziecko potrafi poruszać się w różnych ustawieniach.

 

Aktywność plastyczna i wrażliwość estetyczna:

1. Naklejanie na kartkę gotowych elementów : samolot, pociąg, balon…

Cel operacyjny: - dziecko łączy elementy w całość.

2. Zaznaczanie palcem moczonym w farbie konturów wybranego środka transportu.

Cel operacyjny: - dziecko wyrabia sobie sprawność manualną.

 

 

Aktywność ruchowa:

1.Zestaw ćwiczeń i zabaw ruchowych – załącznik.

2.Zabawy ruchowe: ,,Samochody”, „Jedzie auto”, ,Jedzie pociąg”, „Samoloty”

 

III Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej,

Wspólnocie.

 

Edukacja społeczno-moralna:

1. Życzliwe i taktowne zachowanie się wobec odmienności innych (wygląd zewnętrzny, upodobania…)

Cel operacyjny: - dziecko rozumie odmienność innych.

2. Zapoznanie z rodzinnym krajem poprzez bezpośrednie obserwacje (spacery)

Cel operacyjny: - dziecko poznaje swój kraj, swoją miejscowość.

 

IV Budowanie systemu wartości

1. Odnoszenie się do dzieci z uczuciem miłości, troskliwości, opiekuńczości, życzliwości…

Cel operacyjny: - dziecko poznaje dobro jako wartość.

 

Zabawy:

 

1.Zabawy konstrukcyjne: - wznoszenie budowli z klocków drewnianych.

Cel operacyjny: - dziecko potrafi rozwijać wyobraźnię twórczą.

 

2.Zabawy tematyczne.

Cel operacyjny: - dziecko potrafi bawić się zgodnie z innymi dziećmi

 

3.Zabawa w dowolnie wybranym przez siebie kąciku.

Cel operacyjny: - dziecko odkłada zabawki na swoje miejsce.

 

4.Zabawa dydaktyczna:

"Jaki pojazd schowałam?” – dziecko ćwiczy swoją pamięć.

 

5.Zabawa doskonaląca koncentrację:

„Na dworcu” Opowiadanie o wydarzeniach na dworcu. Zegar wybija tam godziny, urzędnik sprzedaje w kasie bilety, żegnają się dwie przyjaciółki, sprzedawca kiełbasek zachwala swój towar, pociąg wjeżdża na peron itp. Każde dziecko przejmuje rolę określonej osoby lub przedmiotu, odtwarza konkretny odgłos, zawołanie lub wypowiada jakieś zdanie. Zegar dworcowy tyka: tik-tak, tik-tak, tik-tak, sprzedawca woła: gorące parówki. Nauczyciel opowiada historyjkę, dzieci naśladują określony odgłos.
Temat historyjki można zmieniać, np. wizyta w szpitalu czy spacer po lesie. Trzeba tak dobrać opowiadanie, aby dzieci mogły się w nim odnaleźć ze swoimi doświadczeniami i przeżyciami.

 

6. Zabawa ruchowa przy piosence.

„Być kierowcą” – naśladowanie jadących pojazdów. Przy melodii piosenki dzieci naśladują samochody i „jeżdżą” po całej sali uważając, by nikogo nie potrącić i nie zderzyć się. Kiedy milknie muzyka dzieci zatrzymują się i naśladują warkot pojazdów. Zabawa powtórzona z krążkami: zielonym i czerwonym. Gdy nauczycielka podnosi zielony krążek dzieci „jeżdżą” po sali, kiedy czerwony – zatrzymują się i naśladują warkot pojazdów.

 

7.Zabawa integrująca: - ,,Witaj Olu...”, „Wszyscy są …”

 

 

8. Zabawa kształtująca sprawność i koordynację ciała:

„Alarm” - dzieci krążą dookoła koła utworzonego z krzeseł, na sygnał dzieci zajmują miejsca, któremu nie uda się, wchodzi do środka.

 

9. Zabawa inhibicyjno – incytacyjna

„Woda – ląd” Na podłodze wyznaczamy dwa pola (wodę i ląd) oddzielone prostą linią. Uczestnicy stają na „lądzie”, na komendę „woda” przeskakują obunóż na pole „wody”, na komendę „ląd” wracają na „ląd” itd, kto się pomyli odpada. Ostatni wygrywa. Zabawa powinna być prowadzona dość szybko,  
a polecenia wydawane zdecydowanym głosem i sugestywnie.

 

 

PATRONAT

Ogólnopolska  baza specjalistów

 

REKLAMA