RECENZJE PORADNIKA

Wysokofunkcjonujące dzieci ze spektrum autyzmu

 

Książka pt. „Wysokofunkcjonujące dzieci ze spektrum autyzmu” autorstwa Sally Ozonoff, Geraldine Dawson i James’a C.McPartland’a w tłumaczeniu Aleksandry Haduły rzuca nowe światło na postrzeganie i rozumienie świata osób z autyzmem. Nowością jest fakt, że wyodrębnia ona z populacji osób z ASD, grupę wysokofunkcjonującą i to na jej problemach się koncentruje.

Książka wyjaśnia, czym są zaburzenia autystyczne u osób wysofunkcjonujących. Wskazuje, że funkcjonowanie populacji osób z autyzmem przebiega według szeroko rozpiętego kontinuum, względem którego można wskazać osoby bardzo słabo funkcjonujące, czyli np. takie, które nie mówią, a po drugiej stronie osoby , które funkcjonują wysoko, mieszkają samodzielnie, mają stałą pracę i krąg znajomych.

Publikacja skupia się na świecie wysokofunkcjonujących osób z autyzmem, wskazując specyficzne dla nich objawy, ale i mocne strony, które często towarzyszą takim osobom. Przeprowadza przez tajniki procesu diagnostycznego, opisuje szczegółowo, ale i w sposób bardzo konkretny, zmiany, jakie niesie za sobą klasyfikacja DSM-V. Autorzy zastanawiają się, czy jest to zmiana na lepsze i wskazują naukowo udowodnione argumenty, które finalnie przemawiają na ich korzyść.

W opisywanej lekturze możemy znaleźć skondensowaną i najaktualniejszą wiedzę o przyczynach i terapii osób z autyzmem wraz z badaniami nad ich skutecznością. Kolejnym ciekawym aspektem poruszanym w omawianej książce jest funkcjonowanie osób z autyzmem w domu i w szkole, możemy odnaleźć tu konkretne rozwiązania dotyczące strategii postępowania w przypadku sytuacji trudnych, o których zazwyczaj rzadko się mówi. W publikacji pojawia się wiele ważnych pytań, które zadają sobie rodzice osób z autyzmem, autorzy zastanawiają się, czy i jak powiedzieć osobie z ASD o jej zaburzeniu oraz jak zmaksymalizować potencjał osoby z autyzmem w taki sposób, by była ona w stanie jak najsamodzielniej i najpełniej funkcjonować w szkole, na studiach, w pracy i tworząc intymne związki międzyludzkie. Niezwykle ważne jest zwrócenie uwagi autorów książki na życie osób, które funkcjonują w otoczeniu osób z autyzmem. Pokazanie perspektywy rodziców, ale i rodzeństwa osób z ASD jest szansą na podjęcie tematu i refleksji związanej z życiem rodzin i partnerów interakcji osób z autyzmem. Autorzy proponują wachlarz nowatorskich terapii umiejętności interpersonalnych, które ściśle korespondują z sednem zaburzeń autystycznych, którymi jak wiadomo, są zaburzenia komunikacji interpersonalnej. Na końcu książki znaleźć możemy publikacje o ASD pokazujące autyzm wielowymiarowo i z uwzględnieniem specyfiki objawów towarzyszących zaburzeniu autystycznemu. Ponadto dostajemy szereg adresów odwołujących się do programów i aplikacji dla osób z autyzmem, również te w języku polskim.

Lektura głównie przeznaczona dla rodziców osób z autyzmem, ale jakość treści, ich aktualność i znaczenie, powoduje, że książkę polecam wszystkim z kręgu osób z autyzmem. Pamiętajmy, że wraz ze zmianami, których doświadczamy w otaczającym nas świecie, autyzm i jego specyfika również ulega przeobrażeniom i redefinicji.

Anna Krzyszczuk

 

 

 

PATRONAT

Ogólnopolska  baza specjalistów

 

REKLAMA