RECENZJE PORADNIKA

"Wysłów się" Agnieszka Olszewska

 

Książka „Wysłów się! Ćwiczenia dla osób z afazją, niepełnosprawnością intelektualną i trudnościami w komunikacji językowej” Agnieszki Olszewskiej – to zbiór ćwiczeń dla osób z problemami językowymi. Mnie spodobała się od pierwszego otwarcia. Autorka we wstępie proponuje, by zgromadzone przez nią ćwiczenia wykorzystać w pracy z osobami, które wskutek różnych czynników z trudem nabywają umiejętności komunikacyjne.

I rzeczywiście – zgodnie z zapowiedzią znajdujemy tu ogromną różnorodność ćwiczeń z wielu zakresów gramatyki, np. tworzenie antonimów, synonimów, rodzin wyrazów, przymiotników od podanych rzeczowników, zdrobnień, stosowanie prawidłowej odmiany wyrazów. Są i takie ćwiczenia, które utrwalają prawidłową artykulację głosek w różnych pozycjach wymawianiowych. Ważne jest to, że osoba biorąca udział w terapii ma możliwość nie tylko wykonywania zaleconych ćwiczeń, ale przede wszystkim współuczestniczy w tworzeniu prawidłowych konstrukcji głoskowych, literowych, słowotwórczych, gramatycznych, np. wymyśla nazwy przedmiotów rozpoczynające się na wskazaną literę (s, z, c, dz) w danej kategorii – w szkole, w domu, w ogrodzie, do jedzenia.

Wśród ćwiczeń są i takie, które wymagają od wykonującego zadanie ogólnej wiedzy o świecie i umiejętności rozumienia metaforycznych wyrażeń, np. do czego służy niszczarka?, co to znaczy brać byka za rogi? Myślę, że nawet jeśli dla niektórych wykonujących ćwiczenia pewne zadania będą zbyt trudne, to przecież mogą pomóc w przyswajaniu treści dotychczas nieznanych ( jeśli terapeuta ułatwi ich zrozumienie i przyswojenie).

Niezwykle ważne jest to, że każde ćwiczenie jest na osobnej stronie. Daje to możliwość kopiowania i wykorzystania ich jako pracę domową. Należy podkreślić, że ta pozycja to dobra inspiracja dla terapeutów, rodziców i nauczycieli zachęcająca do tworzenia innych zestawów ćwiczeń o różnym stopniu trudności. Bo przecież sprzężone deficyty podopiecznych zawsze wymagają indywidualnego traktowania i stopniowania trudności. A zatem dla jednych można wykorzystać te ćwiczenia bez jakichkolwiek zmian, dla innych – po dokonaniu korekt.

Mnie książka „Wysłów się” spodobała się bardzo. Oprócz tego, że są w niej gotowe 63 ćwiczenia, to stanowi dla mnie inspirację do tworzenia zadań, jakich na danym etapie dla konkretnej osoby potrzebuję. Jako terapeuta z wieloletnim doświadczeniem polecam tę pozycję!

Olga Wielińska-Jachymiak

 

Zapraszamy do zakupu książki na stronie księgarni internetowej Wydawnictwa Oficyny Wydawniczej Impuls

 

PATRONAT

Ogólnopolska  baza specjalistów

 

REKLAMA