RECENZJE PORADNIKA

"WSPARCIE MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU Teoria i praktyka" Katarzyna Patyk , Maria Panasiuk

 

Kiedy szukamy książek dotyczących autyzmu, takich, które mogłby pomóc nam (terapeutom czy rodzicom) poszerzyć swoją wiedzę i lepiej zrozumieć osoby z autyzmem, najczęściej natrafiamy na pozycje dotyczące dzieci. Faktycznie jest tak, że to na dzieciach skupia się więcej uwagi (również w kwestii wsparcia) natomiast młodzież i osoby z autyzmem wydają się być trochę zaniedbane. Na szczęście powoli się to zmienia również w kwestii specjalistycznej literatury. Jedną z książek poruszającą wspomnianą wcześniej tematykę jest pozycja „Wsparcie młodzieży i dorosłych z zaburzeniami autyzmu. Teoria i praktyka.” pod redakcją naukową Katarzyny Patyk i Marii Panasiuk.

Książka składa się z trzech części. Pierwsza (czysto teoretyczna) mówi o zagadnieniu z perspektywy psychologiczno-medycznej. W tej części najlepiej odnajdą się specjaliści pracujący z osobami z autyzmem, którzy mają większą szansę na swobodne poruszanie się po stronach pełnych specjalistycznych zwrotów i określeń. Ten fragment książki zawiera aktualną wiedzę dotyczącą i tego, jak funkcjonują osoby z autyzmem, które zdecydowanie wyrosły już z określenia „dziecko”, ale też przyczyn tego, jak to wygląda. W drugiej części zatytułowanej „Wybrane kierunki działań strategicznych w opiece nad osobami z diagnozą ze spektrum autyzmu. Zastosowanie praktyczne” odnajdą się już zarówno specjaliści, jak i rodzice. Artykuły w niej zawarte pozwalają zrozumieć przełożenie tej bardziej teoretycznej części na codzienność młodzieży i dorosłych osób z ASD. Ostatnia część książki skupia się na sytuacjach rodzin dorosłych osób z autyzmem. Mimo tego, że mogłoby to sugerować, że ta cześć jest wyłącznie dla rodziców, uważam, że warto, by sięgnął po nią każdy specjalista. I ten, który pracuje z dorosłymi, i ten który pracuje z dziećmi z ASD. Uważam tak, ponieważ każde z tych osób funkcjonuje w konkretnych środowiskach rodzinnych. A bez zrozumienia tych rodzin, trudniej jest nam zrozumieć naszych podopiecznych. Dodatkowo, chociaż nie zawsze o tym myślimy, tak jak każde dziecko stanie się dorosłym, tak każde dziecko z autyzmem stanie się kiedyś dorosłym z autyzmem.

Książka Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego jest pełna treści – zarówno tych teoretycznych, jak i przykładów z życia. Możemy w niej przeczytać nie tylko o teorii umysłu czy zaburzeniach neurologicznych, ale również o Farmie Życia, konspektach do zajęć treningu umiejętności społecznych czy wyjaśnieniu zagadnienia ubezwłasnowolnienia w kontekście autonomii osób z ASD. Książka jest tak pełna informacji, że aż trudno jest mi wybrać, które z nich wskazać, by najlepiej ją zrecenzować.

Bardzo cieszy mnie fakt, że co raz więcej osób pochyla się nad problemami dorosłych osób z autyzmem. Im więcej na ten temat będzie opisane, zbadane, tym większa szansa na to, żeby im realnie pomóc.

 

Weronika Kumaszka

 

Książkę można kupić tu

 

PATRONAT

Ogólnopolska  baza specjalistów

 

REKLAMA