RECENZJE PORADNIKA

"Rehabilitacja społeczna i zawodowa dorosłych osób autystycznych" Joanna Buława-Halasz

 

KsiążkaRehabilitacja społeczna i zawodowa dorosłych osób autystycznych. Studium fenomenograficzne z zastosowaniem teorii społecznej Pierre’a Bourdieu” napisana przez Joannę Buława- Halasz jest pozycją zawierającą ogromny zasób teorii oraz wiedzy o dorosłości osób ze spectrum autyzmu. W pełni analizuje pojęcia i podstawy społeczne wobec tych właśnie osób. Kładzie nacisk na błędne powielanie stereotypów i niewiedzy na temat niepełnosprawności oraz na duże braki w rozwiązaniach systemowych w Polsce.

Ukazuje przede wszystkim czym jest autyzm w ujęciu wielopłaszczyznowym. W publikacji znajdziemy szeroki opis teoretycznych modeli uczestnictwa społecznego osób autystycznych, a także omówienie wybranych koncepcji: integracji, inkluzji czy normalizacji. Nie zabrakło także pokazania problematyki aktywizacji i rehabilitacji zawodowej osób autystycznych oraz zwrócenia uwagi na wykluczenie czy marginalizacje tej grupy.

Publikacja powstała w oparciu o rozprawę doktorską autorki, dzięki czemu teoretyczne omówienie problematyki poparte jest szerokim zakresem bibliograficznym zawierającym odwołania do prac wielu specjalistów z zakresu pedagogiki społecznej, psychologii, a przede wszystkim pedagogiki specjalnej. Pozycja ta jest naprawdę godna polecenia wszystkim tym, dla których sytuacja dorosłych osób z autyzmem nie jest obca.

Ze względu na to że jest to pierwsza tak obszerna i wyczerpująca w pełni temat publikacja powinien przeczytać ją każdy terapeuta pracujący z tą grupą niepełnosprawności. W Polsce ciągle jeszcze obecny zakres wiedzy dotyczących osób z autyzmem jest niewystarczający my móc nieść im pomoc terapeutyczną w takim zakresie w jakim otrzymują ją dzieci ze spektrum, gdyż diagnoza i poradnictwo dotyczące całościowego zaburzenia rozwojowego jest jeszcze młodą specjalizacją, a praktyka terapeutów zbyt krótka. W książce poświęcono sporo miejsca właśnie na pozycje terapeuty, na ich opinie czy to jakie cechy powinni posiadać, dlatego właśnie moim zdaniem dla tej grupy zawodowej jest to z pewnością pozycja obowiązkowa.

 

Patrycja Cabaj

 

Książkę można zakupić w Księgarni Oficyny Wydawniczej Impuls

 

PATRONAT

Ogólnopolska  baza specjalistów

 

REKLAMA