RECENZJE PORADNIKA

„Mózg autystyczny. Podróż w głąb niezwykłych umysłów.” Temple Grandin i Richard Panek.

Książka warta polecenia każdemu, kto chce zapoznać się z tematyką autyzmu. Chronologicznie prowadzi czytelnika szlakiem, kolejnych odkryć i zmian związanych z ewaluacją i postrzeganiem autyzmu w świecie. W sposób jasny, obrazowy wyjaśnia zawiłości związane z tematem. Całość to kolokwialnie mówiąc rozpracowanie autyzmu na czynniki. Autorka dotyka wielu ważnych obszarów, stawia pytania, które są przedmiotem aktualnych badań. I tak też czytając możemy dowiedzieć się :

- Dlaczego w ostatnich latach w świecie obserwuje się tak nagły wzrost diagnozy ASD? Co jest istotną przyczyną takiego stanu rzeczy?

-Jak budowa mózgu koreluje, z objawami autystycznymi?

- Tłumaczy i w bardzo jasny i zrozumiały sposób opisuje „sposób funkcjonowania” mózgu neurotypowego, porównując go z mózgiem osoby autystycznej.

- Przedstawia najnowsze hipotezy dotyczące etiologii ASD, poparte aktualnymi badaniami: autyzm jako wynik wczesnej nieprawidłowości rozwojowej.

- Porusza temat istotności odkrycia markera biologicznego do wykrywania autyzmu.

- Rozpatruje temat leków, pestycydów, szczepionek i ich hipotetyczny wpływ na zwiększenie ryzyka występowania autyzmu.

- Dotyka tematu etykietowania osób z diagnozą ASD. Etykieta- co wnosi? Co zabiera? Czy ogranicza potencjał osób autystycznych?

- Pochyla się nad problemem zaburzeń integracji sensorycznej i omawia istotność terapii w tym właśnie zakresie.

Te i wiele innych pytań oraz stwierdzeń autorka zestawia ze sobą i odpowiada na nie, wykorzystując zarówno najnowsze wyniki badań jak i własne doświadczenia związane z procesem terapii. Temple Grandin to osoba z diagnozą autyzmu, która wnikliwie poznała i zrozumiała specyfikę własnego zaburzenia. Co ważne w książce podsuwa pomysły na dostrzeżenie i wykorzystanie mocnych stron u osób z ASD. Czytając te pozycję zyskuje się podwójnie. Oprócz osiągnięcia pewnej wiedzy merytorycznej, można lepiej zrozumieć osoby autystyczne, w ich trudnościach i potrzebach. Stereotypowy obraz autyzmu ustępuje tu miejsca złożoności i wewnętrznej różnorodności tego zaburzenia rozwojowego. Książkę polecam każdemu, w kogo głowie rodzi się pytanie: „Jak to jest z tym autyzmem?”

 

 

Paulina Ulińska

 

Książkę można zakupić w Księgarni Wydawnictwa Copernicus Press 

 

PATRONAT

Ogólnopolska  baza specjalistów

 

REKLAMA