RECENZJE PORADNIKA

"Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania" Ewa Wysocka

 

Publikacja Ewy Wysockiej „Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania” jest odpowiedzią na obecne potrzeby zarówno nauczycieli, terapeutów jak i studentów. W ostatnich latach bardzo zauważalne są z zmiany w sferze dotyczącej problemów edukacyjno- wychowawczych. Co raz więcej dzieci boryka się z różnymi deficytami w różnych obszarach rozwoju. Sytuacja ta stawia pedagogów przed potrzebą ciągłego poszerzania swojej wiedzy, a przede wszystkim propozycji rozwiązywania napotkanych przez nich problemów nie tylko edukacyjnych, ale także terapeutycznych. Na kartach tej książki omówione zostały podstawy teoretyczne, które są dopełnieniem i podsumowaniem ukazujących się na przestrzeni ostatnich lat publikacji poświęconej tej tematyce.

Kolejny rozdział poświęcony został tym czego ja osobiści poszukiwałam najbardziej czyli podstawie metodologicznej wyznaczającej przez przyjęte procedury badania diagnostycznego. Pokazuje jak krok po kroku budować proces diagnozy i na co zwrócić szczególną uwagę w trakcie jej trwania. Podsuwa wiele wskazówek, a dzięki kolorowym adnotacjom w ramkach ułatwia odnaleźć najistotniejsze informacje.

Trzeci rozdział pokazuje jak istotna dla późniejszego procesu terapeutycznego jest rzetelna, trafna i obiektywna diagnoza. Wspomina w tym dziale również o nawiązaniu relacji pomiędzy diagnostą, a osobą badaną oraz wpływu na jej przebieg. W interesujący sposób spisała zbiór cech osobowości jakie powinien posiadać diagnosta, co jest bardzo pomocne zwłaszcza dla osób stawiających swoje pierwsze kroki w tym kierunku.

Książka pozwala przybliżyć tak nie tylko warsztat diagnostyczny, ale także pokazuje z jakimi problemy możemy napotkać podczas tego procesu. że przybliżenie warsztatu. Nie zapomina również o tym jak ważne dla jego przebiegu są zasady i standardy ich przeprowadzania, poświęcają temu cały czwarta rozdział.
Ciekawym urozmaiceniem książki jest zakończenie rozdziału pytaniami problemowymi do dyskusji oraz słownik ważniejszych terminów co stanowi bardzo interesującą formę podsumowania.
Najbardziej jednak po za ogromną dawką wiedzy urzekł mnie w tej publikacji cytat, który będzie towarzyszył mi w dalszej pracy będąc po części jej wyznacznikiem „Nie wystarczy tylko wiedzieć trzeba jeszcze myśleć i rozumieć”.

 

Mgr Patrycja Cabaj

 

Zapraszamy do zakupu książki na stronie Oficyny Wydawniczej IMPULS

 

PATRONAT

Ogólnopolska  baza specjalistów

 

REKLAMA