NIEPOTWIERDZONE TERAPIE

Terapia komórkami macierzystymi

Czym więc jest terapia komórkami macierzystymi? Po pierwsze: jest to terapia bardzo INWAZYJNA.
Sama metoda polega na pobraniu komórek macierzystych.

Istnieją dwie metody pozyskiwania komórek, a mianowicie:
• ze szpiku (nakłucie). W przypadku komórek ze szpiku, odbywa się to w warunkach sali operacyjnej i jednorazowo uzyskuje się dużą ilość materiału do przeszczepu.
• z krwi obwodowej. Przed pobraniem komórek z krwi obwodowej pacjent musi brać serię specjalnych zastrzyków, które uruchomią komórki macierzyste ze szpiku do krwi. Metoda ta nazywana jest separacją. Pobranie metodą separacji polega na wyłapaniu komórek macierzystych z krwi, co trwa dłużej – 2 a czasami 3 dni, a ilość materiału pobranego do przeszczepu może być mniejsza.
Sam przeszczep wykonywany jest różnymi metodami:
• iniekcje dożylne: w tej metodzie wykorzystuje się kroplówkę. Na jej końcu umieszcza się igłę, wprowadzaną do żyły pacjenta. W momencie wkłucia w żyle pozostaje elastyczny element z rurką, którym następuje wprowadzanie płynu do krwioobiegu. Cały proces trwa ok. 45 minut.
• nakłucie lędźwiowe (punkcja): zabieg, dzięki któremu płyn dostaje się bezpośrednio do płynu mózgowo – rdzeniowego. Pacjenci zwykle otrzymują środki uspokajające, a dzieciom te środki podawane są celem zaśnięcia na czas zabiegu. Nakłucie lędźwiowe przeprowadzane jest w ten sposób, że igła wprowadzana jest do kanału kręgowego, a następnie przez nią wprowadzany jest płyn. Pacjent może odczuwać bl promieniujący w stronę nóg oraz / lub drganie mięśnia. Sam proces wlewu trwa od 20 minut do 1 godziny.
W przypadku autyzmu wykorzystuje się zwykle punkcję lędźwiową, która umożliwia transport komórek macierzystych bezpośrednio do kanału rdzeniowego i do mózgu.
Trzeba pamiętać o przeciwwskazaniach w przypadku punkcji:
1. Objawy wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego, zwłaszcza podejrzenie guza dołu tylnego czaszki
2. Zakażenie tkanek w okolicy nakłucia
3. Wady rozwojowe kręgosłupa i rdzenia kręgowego, np. dysrafia
4. Zaburzenia krzepnięcia krwi
5. Niewydolność krążeniowa lub oddechowa u niemowląt, zwłaszcza gdy choroba podstawowa dotyczy układu krążenia lub układu oddechowego. W tych przypadkach ułożenie (przygięcie) dziecka do wykonania nakłucia lędźwiowego może spowodować hipoksemię, prowadzącą nawet do nagłego zatrzymania krążenia.
Oraz o możliwych powikłaniach:
• Ból głowy
• Ból w miejscu nakłucia
• Krwawienie z miejsca nakłucia, krwiak miejscowy pod skórą
• Porażenie nerwów spowodowane uszkodzeniem rdzenia (powikłanie mało prawdopodobne jeśli budowa układu nerwowego i kręgosłupa jest prawidłowa, a zabieg wykonano zgodnie z zasadami tzn. wprowadzono igłę poniżej miejsca, w którym kończy się rdzeń kręgowy).
Możliwe są jeszcze inne groźniejsze powikłania takie jak: krwawienie podpajęczynówkowe i podtwardówkowe, krwiak nadtwardówkowy, uraz więzadeł kręgosłupa, uraz okostnej, uchwycenie korzeni nerwowych przez uszkodzoną oponę twardą, ostre ropne zapalenie kręgów, utworzenie się ropnia, porażenia w wyniku podania kontrastu do uszkodzonej tkanki rdzenia w czasie mielografii. Bardzo rzadkim, mogącym wystąpić nawet po kilku latach powikłaniem jest guz epidermoidalny spowodowany wykonywaniem nakłucia lędźwiowego igłą bez mandrynu. Uważa się, że guz ten jest spowodowany wprowadzeniem tkanki epidermalnej do przestrzeni podtwardówkowej.

Terapia komórkami macierzystymi jest niepewna. Jedna z europejskich klinik została zamknięta http://www.lymeneteurope.org/forum/viewtopic.php?f=13&t=4112, gdyż zmarło tam dziecko po przeprowadzeniu terapii komórkami macierzystymi.

 

Źródła:

http://omicsgroup.org/journals/shank1-and-prosap1-shank2-mouse-models-of-autism-2165-7890.1000106.pdf

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304394012003126

http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1479-5876-5-30.pdf

http://www.cell.com/cell/abstract/S0092-8674(10)01186-4?cc=y

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1914111/?tool=pubmed

Autism Spectrum Disorders: Is Mesenchymal Stem Cell Personalized Therapy the Future? – Hindawi Publishing Corporation, Journal of Biomedicine and Biotechnology, Volume 2012, Article ID 480289, 6 pages, doi:10.1155/2012/480289

http://biotechnologia.pl/bioetyka/aktualnosci/komorki-macierzyste-sposobem-na-autyzm,942

http://www.mp.pl/pediatria/praktyka-kliniczna/procedury/show.html?id=10369

PATRONAT

Ogólnopolska  baza specjalistów

 

REKLAMA