NIEPOTWIERDZONE TERAPIE

Analiza pierwiastkowa włosa

Rola pierwiastków śladowych nie do końca jest poznana.

Gabinety przeprowadzające analizę pierwiastkowa włosa twierdzą, że jest metoda na ocenę niedoborów w przypadku:

 • objawów klinicznych zespołu złego wchłaniania (zaburzenia gastrologiczne)
 • zaburzeń regulacji gruczołów wewnętrznego wydzielania (zaburzenia hormonalne)
 • zaburzeń neurologicznych
 • zaburzeń dermatologicznych (łuszczyca, bielactwo, wypadanie włosów)
 • leczeniu otyłości
 • schorzeń kostno-stawowych
 • zaburzeń kardiologicznych
 • zatruć pierwiastkami toksycznymi
 • długotrwałego wysiłku fizycznego
 • rehabilitacji
 • profilaktyki.

Oficjalnie analizę włosów stosuje się:

 • w celu zapewnienia DNA do badań porównawczych w sprawach o zidentyfikowanie przestępcy bądź w sprawach o ustalenie ojcostwa.
 • rzadziej analizy włosów są wykorzystywane dla stwierdzenia zatrucia organizmu metalami ciężkimi, takimi jak ołów, rtęć i arsen.

Jest to metoda dość kosztowna, gdyż wymaga posiadania specjalistycznego sprzętu takiego jak spektrometr emisji lub absorpcji atomowej, a także mineralizator). Do interpretacji wyników potrzeba zaś dużej wiedzy z dziedziny nie tylko biochemii, ale także fizjologii człowieka.

 

Dlaczego stosuje się analizę włosa, a nie analizę krwi?

Określenie zawartości poszczególnych pierwiastków śladowych we krwi nie odzwierciedla aktualnego stanu tych pierwiastków w organizmie człowieka. Działają bowiem mechanizmy mające na celu wyrównanie ilości tych pierwiastków we krwi kosztem rezerw w tkankach. Dodatkowo ilość pierwiastków we włosach jest znacznie wyższa niż w całym ciele (np. zawartość wapnia we włosach jest około dwieście razy większa, magnezu około trzydzieści razy, cynku około sto razy, miedzi kilkanaście razy), stąd oznaczanie ich poziomu jest po prostu z włosów łatwiejsze. Pierwiastki śladowe wbudowywane są w strukturę włosa, trwa to około 1-2 miesięcy, tak więc analiza nie jest obciążona błędem spowodowanym krótkoterminową zmianą.

Analiza pierwiastkowa włosów i moczu dobowego określa stan przemiany mineralnej. Na jej podstawie można ocenić typ metabolizmu osoby badanej i wskazać odpowiednie zalecenia dietetyczne. Przy czym interpretacja wyników powinna nastąpić po kompleksowych badaniach, w tym krwi i moczu.

Przy zastosowaniu analizy pierwiastkowej włosa nie da się okreslić czy ilość toksycznych pierwiastków o organizmie przekroczyła wartość dopuszczalną. Mozna jednak sprawdzić czy np. metale ciężkie mają wpływ na metabolizm innych pierwiastków u człowieka. Tak więc do okreslenia zatrucia pierwiastkami tokstycznymi nie stosuje sie analizy włosa, wymaga to zastosowania innych metod. Bada się ocenę stanu przemiany mineralnej oraz przewlekłe oddziaływanie metali toksycznych.

 

Jak przeprowadza się analizę pierwiastkowa włosa?

–          do analizy potrzeba ok. 0,3 g włosów (ok. jednej łyżki) 

Czynniki , które mogą wpływać na wynik testu i jego dokładność to między innymi:

 • Miejsce ciała, z którego pobrano próbkę
 • Twój wiek
 • Kolor twoich włosów.
 • Twoja rasa (kolor skóry).
 • Tempo wzrostu włosów.
 • Użycie środków do stylizacji i pielęgnacji włosów
 • Czynniki środowiska zewnętrznego, czyli miejsca Twojego zamieszkania i pracy.

 

Lekarze przeprowadzający analizę pierwiastkowa włosa zwykle oceniają ilość pierwiastków śladowych. Jednak pełna analiza polega również na zbadaniu wzajemnych zależności oraz wpływie zachowania organizmu polegającego na wyrównywaniu poziomu pierwiastków kosztem innych tkanek.

w momencie dokonywania interpretacji wyniku lekarz rzadko ocenia ilości minerałów w powiązaniu z indywidualnym profilem biochemicznym danej osoby. W przypadku analizy włosa stwierdza się brak danego pierwiastka, ale nie bada się związku z zapotrzebowaniem.
Poniżej przedstawiono wpływ poszczególnych części układu endokrynnego na magazynowanie i wydalanie poszczególnych minerałów. 

UKŁAD WYDZIELNICZY WYDALANIE MAGAZYNOWANIE
Tarczyca Wapń (Ca)
Magnez (Mg)
Miedź (Cu)
Potas (K)
Sód (Na)
Żelazo (Fe)
Fosfor (P)
Mangan (Mn)
Przytarczyce Sód (Na)
Potas (K)
Fosfor (P)
Magnez (Mg)
Chrom (Cr)
Żelazo (Fe)
Mangan (Mn)
Miedź (Cu)
Wapń (Ca)
Kora nadnerczy
(działanie anaboliczne)
Wapń (Ca)
Miedź (Cu)
Magnez (Mg)
Fosfor (P)
Potas (K)
Sód (Na)
Żelazo (Fe)
Mangan (Mn)
Kora nadnerczy
(działanie kataboliczne)
Wapń (Ca)
Magnez (Mg)
Miedź (Cu)
Chrom (Cr)
Potas (K)
Sód (Na)
Fosfor (P)
Mangan (Mn)
Żelazo (Fe)
Estrogen Sód (Na)
Potas (K)
Cynk (Zn)
Fosfor (P)
Magnez (Mg)
Żelazo (Fe)
Mangan (Mn)
Chrom (Cr)
Miedź (Cu)
Wapń (Ca)
Progesteron Wapń (Ca)
Miedź (Cu)
Cynk (Zn)
Magnez (Mg)
Sód (Na)
Potas (K)
Żelazo (Fe)
Fosfor (P)
Trzustka
(działanie wewnątrzwydzielnicze)
Sód (Na)
Potas (K)
Magnez (Mg)
Żelazo (Fe)
Fosfor (P)
Chrom (Cr)
Cynk (Zn)
Wapń (Ca)
Magnez (Mg)

 

Podejście do analizy tylko poprzez pryzmat oceny ilości biopierwiastków jest błędne – nie zawsze to, czego jest dużo lub za mało, należy usuwać albo uzupełniać. Analiza pierwiastkowa włosów może wskazać przyczyny zaburzeń przemiany mineralnej. Dlatego jej interpretację należy rozpatrywać wielopłaszczyznowo, czyli w następujących aspektach: 

 • ilości biopierwiastków – trzeba uwzględnić metabolizm poszczególnych minerałów w odniesieniu do włosów, tkanek narządów, krwi i moczu;
 • czynności układu endokrynnego (w odpowiedzi na czynniki stresotwórcze);
 • odzwierciedlenia zmian aktywności współczulnej i przywspółczulnej;
 • wpływu środowiska, w którym żyjemy (dieta, zanieczyszczenia, klimat itd.);
 • wpływu tendencji genetycznych (np. szybkość utleniania glukozy);
 • zmian równowagi kwasowo-zasadowej tkanek.

 

Wady analizy włosa:

 • analiza pierwiastkowa włosa przeprowadzana jest w miejscach, które nie wprowadziły żadnych procedur weryfikacji oraz nie posiadają dokumentów na potwierdzenie skuteczności metody.
 • badanie włosa nie jest wiarygodnym źródłem o stanie odżywienia organizmu
 • skład chemiczny włosa zmienia się np. pod wpływem szamponu, farb do włosów itp. Podczas badania nie ma możliwości stwierdzenia skąd pochodzi dany pierwiastek, czy z organizmu czy został dostarczony z zewnątrz
 • prawdopodobnie poziom pierwiastków śladowych we włosach jest uzależniony od koloru czy rodzaju włosów, a także od płci czy wieku
 • nie do końca poznany jest naturalny poziom pierwiastków śladowych u człowieka
 • brak jest opracowanych standardów dotyczących powiązań między zawartością pierwiastka we włosach a zapotrzebowaniem organizmu (na przykład poziom cynku, we włosach jest wysoki, podczas gdy organizm wykazuje deficyt tego składnika).
 • zastosowanie włosów 3-4 cm od skóry do badania nie odzwierciedla aktualnego stanu organizmu. Włosy bowiem rosną ok. 1 cm na miesiąc, więc zastosowanie włosów ok. 3-4 cm od skóry pokazuje stan dawny
 • różne laboratoria analizujące tę sama próbkę włosów mogą uzyskać diametralnie różne wyniki

Z tych powodów wieloelementowa analiza włosów nie jest wiarygodną techniką w zakresie określania nadwyżek i niedoborów mineralnych. Jednocześnie metoda ta nie daje wiarygodnych podstaw dla rekomendowania konkretnych witamin, suplementów diety bądź minerałów.

Wiarygodność metody

Zastanówmy się przez chwilę, co dokładnie mówią nam te testy? Mamy poziom rtęci w moczu w wyjściowej próbce 3 ppm. Następnie pobieramy drugą próbkę 24 godziny później, po sprowokowaniu chemicznym chelatorem DMSA. Próbka pokazuje 6 ppm rtęci. Co to znaczy? Po prostu mówi nam, że dana osoba ma pewną ilość rtęci przechowywanej w tkankach i narządach, która jest w obiegu i eliminowana przez drogi moczowe. Nie powie nam, co jest eliminowane z dróg żółciowych (jest to badanie na stolec) i nie może określić całkowitej ilości rtęci przechowywanej w ciele. Nie są to liczby bezwzględne, a więc nie są porównywalne. Lekarz widząc te wynikizaleca chemiczny chelator przed ponownym badaniem.  tym razem wyniki pokazują 1,5 ppm rtęci . Co to znaczy? Ponownie pokazuje on po prostu, że rtęć wciąż jest  usuwana z organizmu w wyniku chelatacji - nie może nam jednak powiedzieć, ile rtęci zostało wyeliminowane w ciągu ostatnich 2-3 miesięcy, ani też nie może nam wskazać, ile rtęci pozostało w ciele. Nie można odjąć pierwszych wyników testu od wyników po teście, czegoś, co często jest jednak robione w wynikach badań pierwiastkowych włosa.

 

Badania naukowe dotyczące analizy włosa:

 1. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379073809005416 -"Badania nad skutkami przewlekłego stresu mają najczęściej charakter subiektywny, polegając na kwestionariuszach proszących uczestnika o przypomnienie sobie przeszłych stresorów. Może to prowadzić do problemu wycofywania i zgłaszania błędów. Potrzebna jest nowa obiektywna miara chronicznego stresu dla dokładniejszego zrozumienia wpływu chronicznego stresu na organizm. "
 2. https://pdfs.semanticscholar.org/1037/2c7e4fc9ed3245ef43704a4e3ab68f1841e7.pdf  "It is important to keep in mind that due to the nature of this study causality cannot be directly inferred from the data. Further research is needed in order to empirically investigate the exact mode of action of these biochemical substances and toxins on disturbed behavior"
 3. http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/002221948301600507 "There is a need for vigorous attempts to eliminate sources of environmental exposure to heavy metals and for further study of the role of mineral excesses and deficiencies in human health and behavior"
 4. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00039896.1982.10667557 "Hair cadmium and lead were significantly correlated with both intelligence scores and school achievement scores, but not motor impairment scores"
 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3250020/#__ffn_sectitle "Hair samples in autistic children show significantly high levels of copper, lead, mercury, and uranium, while magnesium, zinc, and selenium are significantly low (correlate with severity of autism/degree of functioning)." 

Źródła:

https://en.wikipedia.org/wiki/Hair_analysis_(alternative_medicine) -  " The use of hair analysis in alternative medicine as a method of investigation to assist alternative diagnosis is controversial[1][2] and its use in this manner has been opposed repeatedly by the AMA because of its unproven status and its potential for health care fraud."

http://eurovipnet.9com.pl/analiza_wlosa/informacje
http://eurovipnet.9com.pl/analiza_wlosa/badania_krwi
http://www.zdrowie.annet.pl/zdrowie/prawdy-i-mity-o-analizie-pierwiastkowej-wlosow—cz.-1-20060605-44-2.html
http://www.anwen.pl/2013/07/poczytaj-mi-anwen-13-analiza.html
http://lafiga2.blogspot.com/2012/08/analiza-pierwiastkowa-wosow-podstawa.html
http://www.zdrowie.annet.pl/zdrowie/prawdy-i-mity-o-analizie-pierwiastkowej-wlosow—cz.-1-20060605-44-2.html
http://www.handsomemen.pl/wlosy,wlosy,analiza_pierwiastkowa_wlosa.html

 

 

Pliki do pobrania

PATRONAT

Ogólnopolska baza specjalistów

 

REKLAMA