MEDYCYNA

TIBC

Całkowita zdolność surowicy do wiązania żelaza (TIBC - total iron binding capacity) jest miarą poziomu transferyny - białka nośnikowego żelaza w ustroju, które w warunkach prawidłowych tylko w 1/3 jest wysycona żelazem.

Prawidłowa wartość TIBC wynosi 44,8 - 73,4 ľmol/l (250 - 410 ľg% Fe).

Zwiększone TIBC występuje w rzeczywistym niedoborze żelaza.

Zmniejszone TIBC występuje:

  • w ostrych lub przewlekłych zakażeniach
  • w chorobach nowotworowych
  • w hemochromatozie
  • w częstych transfuzjach krwi,
  • w niedokrwistości hemolitycznej, aplastycznej, Addisona-Biermera
  • w policytemii

PATRONAT

Ogólnopolska  baza specjalistów

 

REKLAMA