MEDYCYNA

Płytki krwi - krew

Płytki krwi biorą udział w płytkowym mechaniźmie krzepnięcia krwi powodując powstanie pierwotnego czopu płytkowego. Trombocytu uwalniają również czynnik płytkowy zapoczątkowujący proces krzepnięcia.

Liczba płytek krwi u ludzi zdrowych wynosi 150-350 G/l

Wzrost fizjologiczny liczby płytek obserwuje się:

 • u niemowląt między 3 a 12 miesiącem życia
 • u kobiet po porodzie
 • u osób przebywających w warunkach wysokogórskich

Nadpłytkowość (trombocytemię) obserwuje się:

 • po zabiegach operacyjnych
 • po splenektomii (usunięciu śledziony)
 • w czerwienicy prawdziwej
 • w przewlekłej białaczce szpikowej

Małopłytkowość (trombocytopenię) może być spowodowaną przez:

 • upośledzenie trombopoezy w szpiku (wytwarzania trombocytów)
 • zwiększenie rozpadu trombocytów w śledzione
 • zwiększenie zużycie lub niszczenie w chorobach autoimmunologicznych

PATRONAT

Ogólnopolska baza specjalistów

 

REKLAMA