MEDYCYNA

Nabłonki w moczu

Wyróżnia się nabłonki pochodzące z dróg moczowych, w tym z ujścia zewnętrznego cewki, pochwy i sromu oraz nabłonki nerkowe. Dwa pierwsze rodzaje mogą występować w niewielkich ilościach w fizjologicznym moczu, zwłaszcza w okresie fizjologicznego ich złuszczania u kobiet. Nabłonki nerkowe, zwłaszcza w postaci wałeczków nabłonkowych, są natomiast wyrazem ciężkiego uszkodzenia cewek nerkowych.
Kształt i wielkość nabłonków zależy od miejsca ich pochodzenia. Komórki pochodzące z warstw powierzchownych są płaskie, wielokątne o niewielkim okrągłym jądrze, z warstw głębszych mają kształt owalny, rakietowaty oraz mają duże jasne jądro. Komórki nabłonka cewek nerkowych mają wygląd zbliżony do komórek najgłębszych warstw nabłonka przejściowego i są rozpoznawane dopiero w MFK bądź po barwieniu osadu błękitem metylenowym. Nabłonki płaskie występują w moczu w dużych ilościach w stanach podrażnienia dróg moczowych przez zakażenia i instrumentację dróg moczowych. Nadmiar nabłonków płaskich może zafałszować wynik badania bakteriologicznego moczu.
W moczu mogą pojawiać się również atypowe komórki nabłonkowe, w których zmiany dotyczą głównie jądra komórki. Komórki te o różnym stopniu anaplazji wskazują na możliwość procesu nowotworowego w obrębie pęcherza moczowego i wymagają
przeprowadzenia badania cytologicznego moczu. Polega ono na zagęszczeniu przez wirowanie świeżo oddanego porannego moczu, a następnie zabarwieniu osadu hematoksyliną i eozyną. Preparat tak uzyskany jest oceniany przez doświadczonego cytologa. Komórki nabłonkowe o cechach anaplazji w bar­wionym osadzie świeżo oddanego moczu lub osadzie moczu pochodzącego z popłuczyn pęcherza moczowego świadczą o procesie nowotworowym. Badanie cytologiczne moczu winno być standardowym testem przeglądowym nowotworów wywodzących się z uroepithelium, w tym głównie u mężczyzn, palaczy tytoniu oraz pracowników przemysłu chemicznego, zwłaszcza po 50 rż. Pozostałe wskazania to: krwiomocz urologiczny o niejasnej etiologii, kliniczne podejrzenie nowotworu układu moczowego, przewlekające się zapalenie dróg moczowych, monitorowanie pooperacyjne guzów pęcherza moczowego nawracających po elektroresekcji guza w miejscach trudno dostępnych kontrolnej cystoskopii. Wynik jest prawdziwie dodatni w 85% złośliwych nowotworów pęcherza moczo­wego i fałszywie ujemny w nowotworach pęcherza moczowego o niskim stopniu złośliwości. Fałszywie dodatni wynik badania występuje w ZUM oraz po cyto­statykach.

PATRONAT

Ogólnopolska  baza specjalistów

 

REKLAMA