MEDYCYNA

Mioglobina

Mioglobina jest jednym z głównych białek z których zbudowane są mięśnie szkieletowe i mięsień sercowy a które magazynują tlen. Białko to uwalnia się do krwi w sytuacjach w których dochodzi do martwicy mięśnia sercoweogo (zawał serca) lub mięśni szkieletowych. Mioglobina uważana jest za białko markerowe martwicy (świadczące o martwicy) mięśnia sercowego w pierwszych 8 h od jej wystąpienia.

Prawidłowa stężenie mioglobiny w surowicy krwi jest zazwyczaj niższe niż 50 ng/ml

Zwiększenie stężenia mioglobiny w surowicy krwi obserwuje się w 1-4 h od początku martwicy, a jej stężenie osiąga najwyższe wartości w 4-8h. Normalizajca wyników występuje po 24h od zawału.

Wzrost stężenia mioglobiny obserwuje się również po wykoanaje tromolizie naczyń wieńcowych (rozpuszczeniu skrzepów).

PATRONAT

Ogólnopolska  baza specjalistów

 

REKLAMA