MEDYCYNA

MCV

Oznaczając stężenie hemoglobiny, hematokrytu oraz liczby erytrocytów można wyliczyć wskaźnik charakteryzujący krwinkę czerwoną jakim jest MCV (średnia objętość krwinki czerwonej)

W warunkach prawidłowych średnia objętość krwinek czerwonych waha się w granicach 76-96 ľm 3

Wzrost objętości krwinek czerwonych może wystąpić w :

  • przewodnieniu hipotonicznym organizmu
  • niedokrwistościach

Zmniejszenie objętości krwinek czerwonych może być spowodowany przez:

  • zaburzenia wodno-elektrolitowe typu hipertonicznej hipohydracji
  • niedokrwistościach

PATRONAT

Ogólnopolska  baza specjalistów

 

REKLAMA