MEDYCYNA

MCHC

Oznaczając stężenie hemoglobiny, hematokrytu oraz liczby erytrocytów można wyliczyć wskaźnik charakteryzujący krwinkę czerwoną jakim jest MCHC (średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej)

W warunkach prawidłowych średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej jest 2-krotnie większe niż we krwi i wynosi 32-38 g/dl (20-24 mmol/l)

Wzrost średniego stężenia hemoglobiny w krwince czerwonej może wystąpić we:

  • wrodzonej sferocytozie
  • stanach hipertonicznego odwodnienia

Zmniejszenie średniego stężenia hemoglobiny w krwince czerwonej może być spowodowany przez:

  • zaburzenia wodno-elektrolitowe typu hipertonicznej hiperhydracji
  • niedokrwistości z niedoboru żelaza niedobarwliwe

PATRONAT

Ogólnopolska  baza specjalistów

 

REKLAMA