MEDYCYNA

Krwinki białe - krew

Krwinki białe są odpowiedzialne za obronę organizmu przed mikroorganizmami, rozpoznawanymi jako obce. Wytwarzane są w szpiku i tkance limfatycznej. W krwi obwodowej występuje 5 rodzajów leukocytów (rozmaz krwi obwodowej) należących do dwóch odrębnych szeregów komórek:

 • granulocytów (komórek zawierających ziarnistości) powstających w szpiku czerwonym w procesie granulopoezy:
  - granulocyty obojętnochłonne (neutrocyty),
  - granulocyty zasadochłonne (bazocyty),
  - granulocyty kwasochłonne (eozynocyty)
 • agranulocytów (komórki nie zawierające ziarnistości) powstających głównie w węzłach chłonnych limfocyty oraz powstających w szpiku monocytów

Wartości prawidłowe obserwowane u zdrowych ludzi wykazują pewne różnice w zależności
od wieku :

 • dorośli 4-10 G/l
 • dzieci 1 dzień życia 18G/l
 • dzieci 1 miesiąc życia 16 G/l
 • dzieci 6 miesiąc życia 10 G/l

Wzrost ilości krwinek białych (leukocytoza) może być spowodowany przez:

 • stany zapalne miejscowe i uogólnione
 • niektóre choroby zakaźne
 • choroby nowotworowe
 • zatrucia, urazy, stan po operacji
 • niektóre białaczki
 • leki - adrenalina, hormony sterydowe, związki litu
 • nałogowe palenie papierosów

Spadek ilości krwinek białych (leukopenia) może być spowodowany przez:

 • niektóre choroby zakaźne, zwłaszcza wirusowe - WZW, grypa, zakażenie HIV, odra, różyczka, ospa wietrzna
 • uszkodzenie szpiku kostnego przez środki chemiczne
 • promienie jonizujące
 • aplazja (zatrzymanie w rozwoju, zanik) i hipoplazja szpiku
 • wyniszczenie
 • kolagenozy
 • przerzuty nowotworowe do szpiku kostnego
 • niektóre białaczki
 • ciężkie zakażenia bakteryjne - posocznice, dury i paradury
 • wstrząs anafilaktyczny

PATRONAT

Ogólnopolska baza specjalistów

 

REKLAMA