MEDYCYNA

Czas protrombinowy

Czas protrombinowy ocenia zewnątrzpochodną aktywację protrombiny i zależy od zawartości w osoczu czynników II, V, VII, X i fibrynogenu. Nie zależy od liczby płytek krwi i pozostałych czynników krzepnięcia.

Wykonany prawidłowo czas protrombinowy wynosi w temp 37 oC od 12-18s. Ze względu na

Wskaźnik Quicka wyliczony na podstawie czasu protrombinowego wynosi od 80-110%.

Wsółczynnik INR będący znormalizowaną postacią czasu protrombinowego wynosi od 0,7 do 1,5 przy czy współczynnik wyższy oznacza wydłużony czas protrombinowy i odwrotnie.

Czas protrombinowy wydłużony (wskaźnik Quicka obniżowny, INR podwyższony):

 • wrodzone niedobory czynników II,V,VII,X
 • przewlekłe choroby miąższu wątroby
 • niedobory witaminy K, która jest niezbędna do syntezy czynników II, VII i X.
 • rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe (DIC)
 • znaczne niedobory fibrynogenu, zaburzenia jego polimeryzacji
 • stosowanie antagonistów witaminy K (pochodne kumaryny)
 • obecność inhibitorów krzepnęcia: produkty degradacji fibrynogenu
 • krążące antykoagulanty u chorych z toczniem rumieniowatym
 • białaczki
 • mocznica
 • choroba Addisona-Biermana
 • heparyna, salicylany wydłużają czas protrombinowy

Czas protrombinowy skrócony (wskaźnik Quicka podwyższony, INR obniżony):

 • zakrzepica
 • stany nadkrzepliwości
 • nadkrzepliwość kobiet w ciąży i okołoporodowa

PATRONAT

Ogólnopolska baza specjalistów

 

REKLAMA