MEDYCYNA

Bakterie w moczu

W stanach fizjologicznych w drogach moczowych nie stwierdza się obecności bakterii poza końcowym odcinkiem cewki moczowej w związku z czym w moczu zdrowego człowieka występuje niewielka ilość różnych drobnoustrojów.

W warunkach fizjologicznych ilość drobnoustrojów w 1ml świerzo oddanego moczu nie przekracza 10000.

Obecność więcej niż 100 000 bakterii w 1ml moczu określa się jako "bakteriomocz znamienny" i świadczy o stanie zapalnym układu moczowego. Jednak nie stwierdzenie znamiennej bakteriurii nie wyklucza istnienia zakażenia narządów układu moczowego. Znamiennemu bakteriomoczowi w 50% towarzyszy zwiększona leukocyturia. Do najczęściej stwierdzanych drobnoustrojów będących przyczyną stanów zapalnych dróg moczowych należą: pałeczka okrężnicy (E.coli), pałeczka ropy błekitnej, pałeczki grupy Klebsiella, pałeczki z rodziny Enterobacteraceae, gronkowce.

Stwierdzenie ropomoczu bez wzrostu bakterii na zwykłych pożywkach określa się jako "ropomocz jałowy". W takich przypadkach należy podejrzewać zakażenie prątkiem gruźlicy, Mycoplasma, bakteriami beztlenowymi, grzybami (Candida albicans, Cryptococcus, Coccidioides, Aspergillus), wirusami (Adenowirusy) lub pasożytami. (Trichomonas vaginalis, Schistosoma haematobium)

PATRONAT

Ogólnopolska  baza specjalistów

 

REKLAMA