KINO

Zaburzenia ze spektrum autyzmu a terapia behawioralna - dr Monika Suchowierska-Stephany

 

Czym jest autyzm? W jaki sposób pracować z dziećmi autystycznymi? Na czym polegają trudności w motywowaniu dziecka z ASD? Coraz więcej dzieci otrzymuje diagnozę ASD – grupy zaburzeń ze spektrum autyzmu. Terapia tych dzieci jest skomplikowanym procesem, który powinien rozpocząć się jak najwcześniej i być jak najbardziej efektywny. Na pytania poświęcone autyzmowi, zespołowi Aspergera i Całościowym Zaburzeniom Rozwoju rozmawialiśmy podczas spotkania, które odbyło się w ramach cyklu Strefa Rodzica SWPS. Autyzm, Zespół Aspergera i Całościowe Zaburzenie Rozwoju – to zaburzenia rozwoju, które należą do grupy zaburzeń ze spektrum autyzmu (autism spectrum disorders; ASD). Podczas wykładu dr Monika Suchowierska-Stephany przedstawia powody dla których niesprawdzone oddziaływania są tak popularne w przypadku terapii ASD. Skuteczność terapii opartej na procedurach stosowanej analizy zachowania jest bardzo dobrze udokumentowana. Podczas spotkania z prelegentką skupiliśmy się na przeglądzie badań naukowych potwierdzających efektywność terapii behawioralnej w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju oraz zaprezentowane zostały wyniki raportów rekomendujących oddziaływania behawioralne w przypadku ASD. O prelegentce: dr Monika Suchowierska-Stephany - pierwszy w Polsce Certyfikowany Analityk Zachowania, kierownik pierwszych w Polsce studiów podyplomowych ze stosowanej analizy zachowania. W czasie swojego pobytu w Stanach Zjednoczonych, pogłębiała zainteresowania oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie analizy zachowania, a zwłaszcza jej wykorzystania w pracy z dziećmi z autyzmem. W pracy klinicznej od 19 lat pracuje z dziećmi z autyzmem, a od 2005 roku jest Dyrektorem Centrum Wczesnej Interwencji Krok po Kroku – ośrodka, którego podopieczni korzystają z intensywnej terapii behawioralnej. Jest współtwórcą szkoły specjalnej dla dzieci z autyzmem – Niepubliczna Szkoła Specjalna „Krok po Kroku" im. bł. E. Bojanowskiego. Czynnie uczestniczy w działaniach KROK PO KROKU – Fundacji na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin. W latach 2006-2009 dr Suchowierska pełniła funkcję Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Analizy Behawioralnej, a od 2011 roku jest Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej.

PATRONAT

Ogólnopolska  baza specjalistów

 

REKLAMA