KINO

Terapia dziecka autystycznego

Dzieci autystyczne wymagają szczególnej opieki. Rodzice i opiekunowie dzieci z autyzmem wkładają wiele energii i czasu, by mogły się one rozwijać i minimalizować skutki zaburzenia. Praca z takimi dziećmi wymaga wiele zaangażowania oraz cierpliwości. W trakcie procesu terapeutycznego przede wszystkim zwraca się uwagę na rozwój zdolności komunikacyjnych u dzieci. Nawiązywanie kontaktu z bliskimi osobami jest bardzo ważne, by dzieci mogły w odpowiedni sposób przekazywać swoje komunikaty. Praca ta zwraca szczególną uwagę na rozwój zachowań takich jak nauka przez naśladowanie. Jest to jeden z podstawowych elementów nauki u małych dzieci. Dzieci autystyczne mają problemy z zastosowaniem tej podstawowej umiejętności. Deficyty rozwojowe w zakresie nauki mowy również zajmują dużą część w pracy z dzieckiem autystycznym. Ważnym elementem jest także rozwijanie zainteresowanie zabawą. Zabawa wpływa na ogólny rozwój zainteresowań oraz poszczególnych funkcji mózgu. Jest formą niezobowiązującej i relaksującej nauki, kiedy dzieci przyswajają wiele informacji. Praca z dziećmi autystycznymi polega przede wszystkim na ćwiczeniach, powtarzaniu kolejnych poczynań instruktora, naśladowaniu ról społecznych, wcielaniu się w role różnych osób. Dzieci z autyzmem, które uczestniczą w takich zajęciach mają szansę na lepszą komunikację oraz zmniejszenie deficytów rozwojowych. Wywiad z psychologiem Joanną Grochowską - wicedyrektorem Ośrodka dla Dzieci z Autyzmem Fundacji SYNAPSIS.

PATRONAT

Ogólnopolska  baza specjalistów

 

REKLAMA