KINO

Rodzina dziecka autystycznego

Ujawnienie się zaburzeń u dziecka może być dużym szokiem dla rodziców. Zdiagnozowanie u dziecka autyzmu wpływa na funkcjonowanie całej rodziny. Problemy, z jakimi zmaga się dziecko, stają się problemami całej rodziny. Dzieci cierpiące na tę chorobę są bardzo wymagające. Potrzebują wiele uwagi ze strony rodziny. Mają często problemy z kontaktem z otoczeniem. Rodzice powinni wiedzieć, w jaki sposób porozumiewać się z dzieckiem, jak wpływać na jego zachowanie. Dzieci z tej grupy są bardzo wrażliwe i wymagają wiele ciepła i cierpliwości. Nauczenie się, w jaki sposób postępuje i rozwija się dziecko autystyczne, pozwoli rodzinie sprawnie funkcjonować. Rozwój dziecka autystycznego jest nieco inny niż jego rówieśników. Potrzebna jest zatem wiedza, aby rodzice mogli sprawnie motywować dziecko do działania i pomagać mu przezwyciężać trudności. Wyrozumiali i kochający rodzice mogą zapewnić dziecku szczęśliwe dzieciństwo i odpowiednie warunki do poszerzania swoich umiejętności. Wspólna praca nad problemem jest czynnikiem spajającym rodzinę i pogłębiającym więzi między jej członkami. Pozwala to na budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Taka atmosfera sprzyja przyjęciu przez dziecko pozytywnych wzorców i nauce budowania trwałych więzi społecznych.

PATRONAT

Ogólnopolska  baza specjalistów

 

REKLAMA