KINO

Możliwości leczenia dzieci autystycznych

Możliwości terapeutyczne dla rodziców dzieci z autyzmem stopniowo się poszerzają. Wiele ośrodków państwowych, jak i prywatnych, proponuje prowadzenie terapii tego typu. Jednak jej dostępność, szczególnie w mniejszych miejscowościach, jest nadal utrudniona. Z roku na rok przybywa dzieci cierpiących na to zaburzenie rozwojowe. Pomoc dla nich jest często kosztowna i czasochłonna. Aby dziecko mogło czerpać odpowiednie korzyści z terapii, powinna ona być prowadzona przez co najmniej 20 godzin tygodniowo. Do prowadzenia z dzieckiem działań terapeutycznych nie jest wcale potrzebny specjalista. Może takie działania wykonywać opiekun, wolontariusz lub rodzice. Ważne jest, żeby plan działań i zadania terapii autyzmu były zaplanowane przez specjalistę. Pozwoli to uzyskać odpowiednie efekty oddziaływań terapeutycznych. Terapia dostępna w ośrodkach państwowych jest zazwyczaj bezpłatna, jednak czas oczekiwania jest długi, a ilość miejsc mała. Pomocą dzieciom autystycznym zajmują się też prywatne poradnie, jednak tam za terapię trzeba zapłacić. Są to wysokie koszty, dlatego nie każdy rodzic jest w stanie sobie na to pozwolić. Można zgłaszać się z tym problemem także do fundacji pozarządowych zajmujących się autyzmem. Jest też możliwość otrzymania pomocy ze strony Państwa. Informacji na ten temat udzielają OPS-y i Centra Pomocy Rodzinie.

PATRONAT

Ogólnopolska  baza specjalistów

 

REKLAMA