ARTYKUŁY

Zawieszenie indywidualnego nauczania zamiast realizacji zajęć w szkole

Znikną przepisy dotyczące realizacji części zajęć indywidualnego nauczania w szkole. Zamiast tego indywidualne nauczanie będzie można zawiesić.

Zmiany wprowadzi obowiązujące od 1 września 2017 r. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1616). Większość zmian dostosowuje przepisy do nowej struktury szkolnictwa. 

Istotną zmianą jest uchylenie przepisu wprowadzającego możliwość realizacji części zajęć na terenie szkoły lub przedszkola, w sytuacjach gdy orzeczenie dopuszcza taką alternatywę (stosowany będzie nadal jedynie wobec uczniów z orzeczeniem wydanym przed 1.09.2017 r. i tylko do czasu wskazanego w orzeczeniu). Natomiast dodany został przepis pozwalający na wniosek opiekunów ucznia zawiesić indywidualne nauczanie na okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim potwierdzającym poprawę stanu zdrowia – w tym czasie uczeń będzie uczęszczał do szkoły na normalnych zasadach.
Bez zmian pozostał przepis zobowiązujący do organizowania uczniowi objętemu nauczaniem indywidualnym różnych form uczestniczenia w życiu przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły. Przepisy wymagają, by orzeczenie precyzyjnie określało ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka.

PATRONAT

Ogólnopolska  baza specjalistów

 

REKLAMA