ARTYKUŁY

Racjonalne wybory osób z autyzmem

Osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu są mniej wrażliwe na obecność zależnych od kontekstu informacji, ale dzięki temu mogą podejmować bardziej spójne decyzje – informuje czasopismo „Psychological Science”.

Naukowcy z Uniwersytetu Cambridge (W. Brytania) wykazali, że w sytuacjach wymagających podejmowania ważnych, przemyślanych decyzji osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu dokonują bardziej racjonalnych wyborów niż zwykli ludzie, bo są odporni na działanie informacji zniekształcających obraz sytuacji.

„Uważa się, że ludzie z autyzmem bardziej skupiają się na detalach, a nie na całościowym obrazie sytuacji, co często widać w badaniach nad percepcją. Wykazano na przykład, że osoby z autyzmem są mniej podatne na niektóre złudzenia optyczne. My chcieliśmy sprawdzić, czy ta tendencja utrzymuje się przy podejmowaniu skomplikowanych decyzji” – mówi jeden z badaczy George Farmer.

Specjaliści zaprosili do laboratorium 90 ochotników z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz 212 osób bez zaburzeń rozwojowych. Następnie zaprezentowali uczestnikom kilka produktów różniących się między sobą dwoma parametrami. Produkty były prezentowane parami, ale wśród nich zawsze znajdował się trzeci - tzw. wabik, który miał utrudnić podjęcie decyzji. Każda para prezentowana była dwukrotnie, a wabik raz przypisany był do jednego produktu, a raz do drugiego. Osoby badane musiały wybrać najlepszą ich zdaniem opcję.

Przykładowo: badani musieli wybrać jeden z trzech prezentowanych nośników USB różniących się między sobą pojemnością pamięci i trwałością. Jeden z nich miał pojemność 32 GB i trwałość 20 miesięcy. Drugi – pojemność 16 GB i trwałość 36 miesięcy. A trzeci – wabik przypisany do produktu pierwszego – pojemność 28 GB i trwałość 16 miesięcy. Obiektywnie rzecz biorąc wabik był gorszy od pierwszego produktu i nie powinien być w ogóle brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Idąc tym tropem, osoba dokonująca racjonalnych wyborów za każdym razem ignorowałaby wabik i nawet podczas drugiej prezentacji produktów podtrzymywałaby swoją pierwotną decyzję. Osoba podatna na działanie wabika faworyzowałaby produkt, do którego przypisany jest wabik.

Wyniki badania pokazały, że osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu były bardziej konsekwentne w swoich wyborach, niż osoby bez zaburzeń rozwojowych. Oznaczało to, że podejmowały bardziej racjonalne decyzje i były niewrażliwe na działanie wabika.

W innym, lecz podobnym eksperymencie, w którym uczestniczyły osoby z populacji generalnej o różnych natężeniu cech autystycznych, uzyskano zbliżone wyniki: osoby o dużym nasileniu cech autystycznych podejmowały bardziej konsekwentne decyzje (były mniej wrażliwe na zniekształcenia poznawcze), niż osoby o małym nasileniu cech autystycznych.

„W konwencjonalnej teorii ekonomicznej spójność wyborów jest postrzegana, jako coś normalnego, więc zmniejszona wrażliwość kontekstualna u osób z autyzmem może sugerować, że autyzmu nie powinno się rozpatrywać wyłącznie w kategoriach zaburzenia” – komentują autorzy badania.

Więcej na ten temat znajdziemy na stronie: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0956797617694867 (PAP)

PATRONAT

Ogólnopolska  baza specjalistów

 

REKLAMA