ARTYKUŁY

Okulista czy optometrysta - kiedy i do kogo?

W trakcie diagnostyki autyzmu rodzice czesto kierowani sa do okulisty celem zbadania wa wzrou.Również w trakcie procesu edukacyjnego dzieci czcęsto odwiedzają okulistów by sprawdzic czy mają dobry wzrok.
Kiedy jednak nalezy i jakiego specjalistę odwiedzić?


Okulista
Okulista to lekarz, który specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób oczu, np. zaćmy, jaskry, schorzeń siatkówki czy przedniego odcinka oka (zapalenia rogówki, spojówki, etc.). Posiada uprawnienia do przepisywania lekarstw oraz przeprowadzania zabiegów chirurgicznych. Ma kompletną wiedzę na temat doboru korekcji optycznej wad refrakcji. Kompetencje okulistów są rozszerzone względem wiedzy optometrystów o edukację medyczną, którą uzyskują na wieloletnich studiach medycznych. Jest to zwykle specjalista pierwszego kontaktu gdy niepokoi nas wygląd oczu bądź widzenie naszego dziecka. Okulista diagnozuje i planuje leczenie. Może także dobrać okulary czy soczewki.
Dziedziną okulistyki stricte związana z leczeniem zeza jest strabologia. Zatem gdy niepokój budzi ustawienie oczu dziecka warto wybierać okulistę-strabologa.

Optometrysta
Optometrysta to specjalista w zakresie ochrony zdrowia, skupiony na rozwiązywaniu problemów układu wzrokowego. Wszelkie zaburzenia optyki oczu, złe skoordynowanie ruchu gałek ocznych, ograniczona praca akomodacji to podstawowe nieprawidłowości, którymi zajmuje się optometrysta. Do jego zadań należy przede wszystkim:
  • zbadanie kondycji układu wzrokowego pod względem wady wzroku,
  • dopasowanie odpowiednich szkieł optycznych,
  • wypisanie recepty okularowej.

Optometrysta jest odpowiedzialny za prawidłowy dobór soczewek kontaktowych, a także edukacje pacjenta w zakresie higieny pracy układu wzrokowego. Ponadto, w ramach poszerzania swoich umiejętności i kwalifikacji, optometrysta prowadzi z pacjentem ćwiczenia wzrokowe lub skupia się np. na dopasowaniu indywidualnych soczewek kontaktowych, czy doborze pomocy optycznych u pacjentów słabo widzących.
Z optometrią związana jest optometryczna terapia widzenia. Jest to terapia całej drogi jaką pokonuje informacja wzrokowa od oka do mózgu. Niewłaściwe ustawienie oczu czy zaburzenia podstawowych funkcji wzrokowych często wynika z zaburzeń przewodzenia bodźca wzrokowego.
Obok optometrysty możemy postawić kontaktologa specjalizującego się w doborze soczewek kontaktowych.
Wiele dolegliwości związanych z układem wzrokowym jest przede wszystkim spowodowanych nieskorygowanym lub niepoprawnie skorygowanym błędem refrakcji. Konsultacja optometrysty powinna wykluczyć tę możliwość. Gdy okaże się, że pomoc optometrysty jest niewystarczająca, a zastosowanie pomocy wzrokowych nie przynosi pożądanej ulgi, uzupełnienie badań optometrycznych wizytą u okulisty jest konieczne.

Ortoptysta
Ortoptysta “zajmuje się diagnozą i rehabilitacją wybranych funkcji wzrokowych, zwłaszcza zaburzeń widzenia obuocznego i zaburzeń ruchomości gałek ocznych. Wspomaga pracę okulisty w procedurach diagnostycznych dotyczących chorób oka i systemu wzrokowego”.
Orto znaczy prosty, a ortoptysta funkcjonuje w rodzicielskiej świadomości jako specjalista od prostych oczu. Zatem głównie niedowidzenie, zez i co z nimi związane zaburzenia widzenia oboczne rehabilituje ortoptysta.

Optyk
Optyk “zajmuje się wykonywaniem okularów dla indywidualnych potrzeb klientów oraz konserwacją i naprawianiem uszkodzonych. Okulary wykonuje na podstawie recepty wystawionej przez lekarza okulistę, lub na podstawie samodzielnie przeprowadzonych badań. Coraz częściej bowiem optycy kończą studia podyplomowe i kursy zawodowe dające im uprawnienia do wykonywania czynności optometrysty”.
Optyk zatem “robi” okulary i może mieć uprawnienia by dobierać moce szkieł okularowych.
PATRONAT

Ogólnopolska  baza specjalistów

 

REKLAMA