ARTYKUŁY

Kostki do gry i ich wykorzystanie w terapii logopedycznej

Kostki to prosta gra dająca niesamowite możliwości wykorzystania nie tylko zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Kostki są różne – z obrazkami, kolorowe, z literkami, z cyframi z kropkami, gotowe do gry i robione samodzielnie.

Ja w swojej pracy  wykorzystuję je w gabinecie jako pomoc logopedyczną i uatrakcyjnienie terapii, rozwijanie słownictwa, wyobraźni i pomysłowości. Mój zbiór kostek jest już dosyć pokaźny i chciałam Wam pokazać w jaki sposób można z nimi pracować. (na zdj kostki kupione w  FlaingTiger, Story Cubes, Łap za słówka – Egmont)

1 KATEGORIE

Kostki możemy wykorzystać do nauki oraz utrwalania pojęcia kategorii. Mogą to być kategorie tematyczne i atematyczne. Wykorzystujemy do tego to co jest nam w danym momencie potrzebne u mnie na zdjęciach kolory, a na drugim zdjęciu - zwierzęta, pojazdy, jedzenie.

 

 

2. ZNAJDŹ TAKI SAM

Szukamy dwóch takich samych kostek (to wymaga posiadanie 2 zestawów).  

 

3. KOSTKA DO PRZEDMIOTU LUB OBRAZKA

Dziecko dobiera kostkę do przedmiotu lub obrazka.4. SEKWENCJE

Sekwencje układamy stopniując trudności -  na początku naśladowanie potem kontynuowanie

i uzupełnianie.
5. ĆWICZENIA PAMIĘCI

Ćwiczymy pamięć symultaniczną, która pełni ważną rolę w funkcjonowaniu dziecka. Jest „magazynem” dla wszystkich informacji przestrzennych. Pamięć symultaniczna oparta jest na pracy prawej półkuli mózgowej, co pozwala  na zapamiętywanie i przechowywanie w niej następujących informacji:

 • twarze i sylwetki ludzi

 • figury i znaki geometryczne

 • muzyka i układy muzyczne

 • wyrażenia frazeologiczne

 • rzeczowniki w mianowniku

 • słuchowe i graficzne (wzrokowe) obrazy samogłosek

 • układy przestrzenne pomieszczeń

 • układy przemierzanych dróg np. drogę do przedszkola, do domu, na plac zabaw

 • cechy prozodyczne mowy

 

Pamięć sekwencyjną – czyli zdolność do przyswajania, zapamiętywania i przypominania sekwencji, kolejności cyfr, nazw np. pór roku, dni tygodnia, miesięcy. Pamięć sekwencyjna zależna jest od pracy lewej półkuli mózgowej. W lewej półkuli mózgowej magazynowane są  więc następujące informacje:

 • linearne  uporządkowane sekwencje czynności, tych które dziecko nie wykonuje automatycznie

 • linearne uporządkowanie sekwencji dźwięków mowy  - czyli kolejność występowania głosek i sylab w wyrazach np. mata – tama

 • linearnie uporządkowane sekwencje wyrazów w zdaniu

 • linearnie uporządkowane sekwencje zdań w dłuższych wypowiedziach6. UKŁADANKI LEWOPÓŁKULOWE

Kostki możemy wykorzystać do układanek lewopółkulowych które dają nam możliwość przetwarzania linearnego, porządkują sekwencyjnie i pozwalają na dostrzeganie relacji.   Układanki - według własnego pomysłu, posiadanych kostek oraz umiejętności i możliwości dziecka.
7. NAŚLADOWANIE WZORÓW PRZESTRZENNYCH

Czyli układanki lewopółkulowe w przestrzeni.8. BUDOWANIE ZDAŃ

Uczymy się prawidłowej konstrukcji zdania. Budujemy zdania proste i złożone, wszystko w zależności od umiejętności dziecko.

KTO?     CO ROBI?       CO?

Ptaszek        je lody

9. KODOWANIE

Wykorzystujemy kostki do kodowania czyli ukrycia zdania w obrazkach. To chyba ulubiona zabawa dzieci. Możemy doskonalić nie tylko czytanie ale również koordynację wzrokowo ruchową, spostrzegawczość, kierunek od lewej do prawej.

 

10. UTRWALANIE RZECZOWNIKÓW I CZASOWNIKÓW

Nauka nowych oraz utrwalanie poznanych już rzeczowników i czasowników. Odpowiedzi na pytania.

 
11. GRA W SKOJARZENIA

Jakie mamy skojarzenia z obrazkiem na kostce, który wyrzuciliśmy?

Pastylka – kaszel

Mapa – gdzie mam iść?

 

12. REBUSY

Rozwiązywanie rebusów.

13. RYMOWANKI

Dobieranie obrazków z kostek do wyrazów tak, żeby się rymowały. To jedno z najtrudniejszych zadań.
14. OPOWIADANIE HISTORII

Rzucamy kostkami i opowiadamy historię tak, żeby zawarte w niej były wszystkie obrazki, które wypadły nam na rzuconych kostkach. Cel opowiadania historii może być różny, zależy tylko od nas i tego co chcemy w danym momencie osiągnąć. Czy ma to być prawidłowa budowa zdania, Czy utrwalanie danej głoski, prawidłowa wymowa, zachęcenie dziecka do mówienia.

Ptaszek zjadł kanapkę, zobaczył ślady kota i zadzwonił po pomoc.15. LICZENIE.

Tu możliwości są nieograniczone. Dobieranie odpowiedniej ilości  kostek do cyfry napisanej na kartce, dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 

Opracowała: Olga Wielińska - JachimiakPATRONAT

Ogólnopolska baza specjalistów

 

REKLAMA