ARTYKUŁY

Koniec z asystentami w szkołach

Stanowisko asystenta nauczyciela nie zagościło na długo w systemie oświaty. MEN chce zlikwidować tę funkcję, a obecnie zatrudnieni asystenci popracują najwyżej do końca sierpnia 2020 r.

Zmiany znajdą się w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, której projekt przekazano do konsultacji społecznych. Uzasadniając zmianę, resort podkreśla, że stanowisko stworzono z myślą o sześciolatkach, które miały obowiązkowo rozpoczynać naukę w szkole. Po odejściu od tego pomysłu funkcja straciła rację bytu - nie cieszy się też zbytnią popularnością, według danych MEN samorządy zatrudniają obecnie 1235 asystentów.

"W stosunku do tego stanowiska formułowane są jednakże zarzuty, iż pomimo wymogu posiadania kwalifikacji nauczycielskich asystent nie jest nauczycielem i nie może wykonywać żadnych zadań określonych dla nauczycieli, jak również jego status pracowniczy jest zupełnie różny od statusu nauczyciela. Przy niejasno sprecyzowanym zakresie zadań asystenta nauczyciela trudne jest rozgraniczenie jego zadań od zadań pomocy nauczyciela, pomimo, że w stosunku do asystenta nauczyciela stawiane są zdecydowanie wyższe wymagania." - uzasadnia resort. 
Dlatego ww. usunie stanowisko asystenta nauczyciela z systemu oświaty, wprowadzony zostanie też przepis przejściowy, zgodnie z którym osoby zatrudnione w dniu wejścia w życie ustawy na stanowisku asystenta nauczyciela (osoby niebędącej nauczycielem lub wychowawcy świetlicy) będą mogły być nadal zatrudnione na tym stanowisku na dotychczasowych zasadach nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 r. 
 

PATRONAT

Ogólnopolska  baza specjalistów

 

REKLAMA