AKTUALNOŚCI NASZYCH PARTNERÓW

Jak zebrać fundusze na turnus rehabilitacyjny?

INTERNET TO POTĘGA
W sieci jest szereg portali, dzięki którym można nieść pomoc najbardziej potrzebującym w najprostszy z możliwych sposobów. Swoją wirtualną skarbonkę może założyć tam zarówno fundacja, jak i osoba prywatna zbierająca na swój własny cel. Wystarczy dodać zdjęcie i opis, a potem udostępniać swój profil.

Środki widoczne są na Twoim koncie błyskawicznie po wpłacie. Dzięki temu możesz w prosty sposób kontrolować proces zbierania pieniędzy. Wpłacać może każdy Twoja rodzina, przyjaciele, ale także obce osoby. Zebrane środki możesz wypłacić kiedy chcesz na podany przez Ciebie rachunek bankowy. Większość tego typu portali nie pobiera prowizji, ani żadnych opłat.

Przed założeniem swojej skarbonki na portalu sprawdź opinie o tej stronie. Ważne jest także, abyś miał swoje unikalne hasła do skarbonki, wirtualne konta bankowe, które dają pewność, że środki zaksięgowane na rachunku Twojej zrzutki będą tylko do Twojej dyspozycji. Twoje wypłaty zabezpieczone powinny być także ustalonym przez Ciebie, szyfrowanym hasłem.

JAK STAĆ SIĘ PODOPIECZNYM FUNDACJI?
Każda osoba, dziecko czy dorosły, może skorzystać z opieki fundacji. Organizacje te mogą działać ogólnie na rzecz osób niepełnosprawnych lub ubogich, ale mogą także specjalizować się w swojej działalności np. na rzecz osób ze stwardnieniem rozsianym, dzieci z chorobami onkologicznymi, czy osób dotkniętych autyzmem.

Aby stać się podopiecznym fundacji trzeba zazwyczaj wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej oraz wraz z kopią wskazanych dokumentów przesłać bezpośrednio na adres fundacji. Decyzję o przyjęciu podejmuje Zarząd organizacji i przekazuje tę informację zainteresowanym przeważnie w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Jeśli decyzja jest pozytywna, trzeba pamiętać o tym, by fundacja założyła subkonto, czyli tzw. Konto imienne, na które wpływać będą środki wyłącznie dla konkretnej osoby.

Fundacja może pomóc m.in. w zbieraniu pieniędzy na konkretne potrzeby, gromadzeniu środków na rehabilitację lub organizacji, wydarzeń podczas których zbierane są środki dla konkretnych osób. Organizacje te często za swoje działania nie pobierają żadnej prowizji. Ważne, aby sprawdzić warunki działania oraz jej regulamin przed zapisaniem się do konkretnej organizacji.

TYLKO 1% A TAK DUŻO
Aby uczestniczyć w tego rodzaju zbiórce trzeba być członkiem fundacji lub stowarzyszenia. Idea tego mechanizmu polega na tym, że podatnik sam może zadecydować i zadysponować 1% swojego podatku i przekazać go na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego oraz wskazać subkonto, inaczej konto imienne, konkretnej osoby, którą chce wesprzeć. Ten mechanizm działa już w Polsce 14 lat i z roku na rok sprawdza się coraz lepiej. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie określa szczegółowego sposobu wykorzystania otrzymanych kwot z 1% podatku. Każda organizacja sprawuje jednak pieczę nad tym, czy jego podopieczni wydają pieniądze zgodnie z założonymi działaniami.

PFRON
Turnusy z PFRON trwają 14 dni. Z tego rodzaju dopłat można korzystać tylko raz w danym roku kalendarzowym. Trzeba również pamiętać, że dofinansowanie pokrywa jedynie część kosztów wyjazdu. Aby ubiegać się o tę formę pomocy we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) należy spełnić następujące warunki:

złożyć odpowiednie dokumenty,
wybrać ośrodek i organizatora turnusu posiadającego wpis do odpowiedniego rejestru,
spełnić aktualne kryterium dochodowe – „widełki” sprawdzić można na stronie www.pfron.org.pl
posiadać aktualne badania lekarskie, będące podstawą uczestnictwa w zabiegach fizjoterapeutycznych
oświadczyć, że w czasie turnusu, na który pozyskujemy środki nie będziemy pełnić funkcji członka kadry lub opiekuna innego uczestnika

Na turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem PFRON można wyjechać również z opiekunem. Warunkiem tego jest wyraźne zaznaczenie przez lekarza na wniosku o skierowanie pacjenta na turnus konieczności jego wyjazdu z opiekunem wraz z uzasadnieniem takiego wskazania. Jako opiekun może wyjechać tylko osoba, która nie pełni funkcji członka kadry w czasie turnusu, nie jest niepełnosprawnym wymagającym opieki, jest osobą pełnoletnią lub ma ukończone 16 lat i jest członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej, wspólnie z nią zamieszkującą.

Dokumenty jakie należy złożyć do PCPR starając się o dofinansowanie to:

wniosek o dofinansowanie (wzory wniosków można pozyskać ze strony PCPR lub w jego siedzibie)
wniosek od lekarza o skierowaniu pacjenta na turnus rehabilitacyjny,
kopia orzeczenia o niepełnosprawności.

PCPR ma 30 dni na rozpatrzenie takiego wniosku. W ciągu siedmiu dni od zapadnięcia decyzji zainteresowany informowany jest o niej listownie, a następnie ma 30 dni na wybór odpowiedniego ośrodka i terminu turnusu. Wybór musi być dokonany i zgłoszony w tym terminie do PCPR, ale z zastrzeżeniem, że nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu. Następnie wybór osoby niepełnosprawnej jest akceptowany lub odrzucany przez PCPR w terminie 7 dni od jego zgłoszenia, w przypadku odrzucenia wskazywane są powody i biorąc je pod uwagę osoba starająca się o wyjazd musi wybrać ponownie.

Dofinansowanie przekazywane jest pod warunkiem dostarczenia przez organizatora turnusu do PCPR oświadczenia potwierdzającego możliwość uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w wybranym przez nią turnusie rehabilitacyjnym, nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem turnusu. Podstawą do rozliczenia dofinansowania jest faktura poświadczająca opłacenie uczestnictwa w turnusie. Tą częścią nie zajmują się już jednak turnusowicze.

Więcej informacji o dofinansowaniach PFRON i o tym, jak to działa w Ośrodku Polanika znajdziecie na www.polanika.pl/pfron/

Zapraszamy!

Artykuł został dodany przez: Ośrodek Rehabilitacyjny Polanika

PATRONAT

Ogólnopolska  baza specjalistów

 

REKLAMA