Ogólnopolska baza specjalistów i placówek

WYSZUKIWARKA

Specjalizacje

Ostatnio dodane:

Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny "Błękitna Kraina"

Przedszkole

Nadrzędnym celem naszej placówki jest zapewnienie wszystkim wychowankom pełnej opieki, dbałość o ich bezpieczeństwo, a także stwarzanie dzieciom optymalnych warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości i potrzeb.

Nasze Przedszkole jest przyjazną, innowacyjną, placówką świadczącą usługi terapeutyczno-edukacyjno- wychowawcze dla dzieci z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami, umożliwiającą wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględniającą w swoich działaniach potrzeby środowiska. Zapewniamy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi fachową pomoc zmierzającą do wszechstronnego rozwoju, nastawioną na uzyskanie jak najlepszych efektów kształcenia oraz realizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Atmosfera panująca w przedszkolu sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji. Kadra zarządzająca, nauczyciele i terapeuci skoncentrowani są na utrzymaniu wysokich standardów terapii. Realizacja tych standardów odbywa się głównie poprzez zindywidualizowane podejście do każdego z wychowanków oraz wspieranie jego rodziny.

Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, przeżywania oraz praktycznego działania. Dzięki właściwie dobranym metodom, chcemy przygotować dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Jako główny cel stawiamy sobie wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieciom z autyzmem oraz wspomaganie procesu edukacji, wychowania, rehabilitacji.

Typy płatności za usługi bezpłatne
Adres
Kossak-Szczuckiej 32, 40-578 Katowice
śląskie

Stowarzyszenie Innowacji Społecznych "Ukryty Potencjał"

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie "Ukryty Potencjał" powstało w celu wspierania młodzieży i dorosłych z autyzmem i zespołem Aspergera.
Aktualnie działalność Stowarzyszenia skupia się na realizowaniu programu Wolontariatu Koleżeńskiego "Mary i Max". Program pomaga osobom z autyzmem i zespołem Aspergera w nawiązywaniu i rozwijaniu kontaktów koleżeńskich poprzez regularne spotkania wolontariusza i uczestnika (osoby z autyzmem).

Typy płatności za usługi bezpłatne
Adres
Pilicka 15, 02-629 Warszawa
mazowieckie

Fundacja WSPARCIE NA STARCIE

Fundacja

Nasza Fundacja prowadzi działania w zakresie:
• profilaktyki zaburzeń rozwojowych,
• wczesnego wspomagania rozwoju,
• wczesnej interwencji terapeutycznej,
• pracy z rodziną.

Naszym priorytetem jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez kompleksowe wsparcie rodziny. Działamy w naturalnym środowisku dziecka – w domu, żłobku, przedszkolu, na placu zabaw. Pomagamy rodzinie tak zorganizować codzienne funkcjonowanie, aby uwzględnić zarówno potrzeby dziecka, jak i pozostałych członków rodziny.

W pracy z dzieckiem i rodziną bazujemy na metodach o udokumentowanej naukowo skuteczności. Łączenie podejść, dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb rodziny i działanie w naturalnym środowisku to najlepsze WSPARCIE NA STARCIE.

Nasze motto brzmi: „Bądź częścią rozwiązania, nie częścią problemu”.

Współpracujemy z placówkami zajmującymi się wspomaganiem rozwoju małych dzieci: żłobkami, przedszkolami, szkołami, poradniami, przychodniami. Oferujemy wsparcie konsultacyjne i szkoleniowe.

Prowadzimy telefon informacyjny dla opiekunów, terapeutów i nauczycieli dzieci z niepełnosprawnościami (całościowe zaburzenia rozwoju, zespół Downa, stomia).

Działamy na terenie całego kraju.


Adres
Indiry Gandhi 35, 02-776 Warszawa
mazowieckie

PATRONAT

Ogólnopolska  baza specjalistów

 

REKLAMA