Ogólnopolska baza specjalistów i placówek

WYSZUKIWARKA

Specjalizacje

Ostatnio dodane:

Centrum Zooterapii Stajnia Bella

Usługi

Ideą Centrum jest wykorzystywanie różnych form zooterapii jako wspomaganie leczenia dzieci ze spectrum autyzmu. Obecnie prowadzimy zajecia z hipoterapii i dogoterapii. Przygotowujemy się do zajęć z alpakoterapii. Pacjenci są prowadzeni w ścisłej współpracy z Centrum Neurorehabilitacji we Wrocławiu tylko i wyłącznie przez wykwalifikowanych pedagogów i fizjoterapeutów. Dla dzieci wysoko funkcjonujących prowadzimy hipoterapeutyczną jazdę konną.

Typy płatności za usługi płatne
Adres
Małkowice Główna, 55-080 Wrocław
dolnośląskie

Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 3 w Kraśniku

Przedszkole

Integracyjne Przedszkole Publiczne jest placówką w której przebywają zarówno dzieci zdrowe jak i dzieci z zaburzeniami. W przedszkolu aktywnie działa 6 grup integracyjnych w których uczy się 120 dzieci.

Typy płatności za usługi bezpłatne
Adres
Balladyny 8, 23204 Kraśnik
lubelskie

Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny "Błękitna Kraina"

Przedszkole

Nadrzędnym celem naszej placówki jest zapewnienie wszystkim wychowankom pełnej opieki, dbałość o ich bezpieczeństwo, a także stwarzanie dzieciom optymalnych warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości i potrzeb.

Nasze Przedszkole jest przyjazną, innowacyjną, placówką świadczącą usługi terapeutyczno-edukacyjno- wychowawcze dla dzieci z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami, umożliwiającą wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględniającą w swoich działaniach potrzeby środowiska. Zapewniamy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi fachową pomoc zmierzającą do wszechstronnego rozwoju, nastawioną na uzyskanie jak najlepszych efektów kształcenia oraz realizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Atmosfera panująca w przedszkolu sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji. Kadra zarządzająca, nauczyciele i terapeuci skoncentrowani są na utrzymaniu wysokich standardów terapii. Realizacja tych standardów odbywa się głównie poprzez zindywidualizowane podejście do każdego z wychowanków oraz wspieranie jego rodziny.

Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, przeżywania oraz praktycznego działania. Dzięki właściwie dobranym metodom, chcemy przygotować dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Jako główny cel stawiamy sobie wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieciom z autyzmem oraz wspomaganie procesu edukacji, wychowania, rehabilitacji.

Typy płatności za usługi bezpłatne
Adres
Kossak-Szczuckiej 32, 40-578 Katowice
śląskie

Stowarzyszenie Innowacji Społecznych "Ukryty Potencjał"

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie "Ukryty Potencjał" powstało w celu wspierania młodzieży i dorosłych z autyzmem i zespołem Aspergera.
Aktualnie działalność Stowarzyszenia skupia się na realizowaniu programu Wolontariatu Koleżeńskiego "Mary i Max". Program pomaga osobom z autyzmem i zespołem Aspergera w nawiązywaniu i rozwijaniu kontaktów koleżeńskich poprzez regularne spotkania wolontariusza i uczestnika (osoby z autyzmem).

Typy płatności za usługi bezpłatne
Adres
Pilicka 15, 02-629 Warszawa
mazowieckie

Fundacja WSPARCIE NA STARCIE

Fundacja

Nasza Fundacja prowadzi działania w zakresie:
• profilaktyki zaburzeń rozwojowych,
• wczesnego wspomagania rozwoju,
• wczesnej interwencji terapeutycznej,
• pracy z rodziną.

Naszym priorytetem jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez kompleksowe wsparcie rodziny. Działamy w naturalnym środowisku dziecka – w domu, żłobku, przedszkolu, na placu zabaw. Pomagamy rodzinie tak zorganizować codzienne funkcjonowanie, aby uwzględnić zarówno potrzeby dziecka, jak i pozostałych członków rodziny.

W pracy z dzieckiem i rodziną bazujemy na metodach o udokumentowanej naukowo skuteczności. Łączenie podejść, dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb rodziny i działanie w naturalnym środowisku to najlepsze WSPARCIE NA STARCIE.

Nasze motto brzmi: „Bądź częścią rozwiązania, nie częścią problemu”.

Współpracujemy z placówkami zajmującymi się wspomaganiem rozwoju małych dzieci: żłobkami, przedszkolami, szkołami, poradniami, przychodniami. Oferujemy wsparcie konsultacyjne i szkoleniowe.

Prowadzimy telefon informacyjny dla opiekunów, terapeutów i nauczycieli dzieci z niepełnosprawnościami (całościowe zaburzenia rozwoju, zespół Downa, stomia).

Działamy na terenie całego kraju.


Adres
Indiry Gandhi 35, 02-776 Warszawa
mazowieckie

PATRONAT

Ogólnopolska  baza specjalistów

 

REKLAMA