Objawy zaburzeń rozwojowych

JAKOŚCIOWE ZABURZENIA STOSUNKÓW SPOŁECZNYCH

 • zaburzenie zachowań niewerbalnych,
 • brak kontaktów rówieśniczych,
 • brak potrzeby dzielenia się przeżyciami z innymi ludźmi,
 • brak społecznej lub emocjonalnej wymiany.

JAKOŚCIOWE ZABURZENIA KOMUNIKACJI W KONTAKTACH Z INNYMI OSOBAMI

 • upośledzona lub niewykształcona mowa,
 • stereotypowe i powtarzane wyrazy (echolalie),
 • brak spontanicznych umiejętności językowych, charakterystycznych dla danego poziomu rozwoju

OGRANICZONE I STEREOTYPOWE WZORCE ZACHOWAŃ

 • powtarzanie jednego lub kilku wzorców zainteresowań, odbiegających od normy przyjętej dla danego wieku rozwojowego,
 • przywiązanie do rytuałów, zwyczajów,
 • powtarzanie pewnych sekwencji ruchowych,
 • uporczywe zajmowanie się tylko przedmiotami z pominięciem ludzi.

Leo Kanner wśród objawów autyzmu wymienia:

 • autystyczną izolację,
 • azymus stałości otoczenia,
 • niezdolność do interakcji społecznych,
 • stereotypowe, powtarzające się czynności,
 • zaburzenia mowy (echolalia, odwracanie zaimków) lub całkowity brak mowy,
 • oraz łatwość mechanicznego zapamiętywania.

Podsumowując powyżej wymienione klasyfikacje, wśród zachowań, które powinny wzbudzić w nas pewne zaniepokojenie z pewnością warto wymienić:

 • izolowanie się od otoczenia,
 • brak chęci do zabaw z innymi dziećmi,
 • brak twórczości podczas zabawy,
 • wrażenie, że dziecko woli kontakt z przedmiotami niż z ludźmi,
 • unikanie kontaktu wzrokowego lub jego szybkie przerywanie,
 • wrażenie, iż nasze dziecko raczej patrzy „przez osobę” niż na nią,
 • brak mowy lub używanie słów pozbawionych znaczenia,
 • powtarzanie wyrazów, a więc już wcześniej wspominane tzw. echolalia,
 • dziwne, niepokojące zachowania takie jak: wprawianie w ruch obrotowy przedmiotów, kręcenie się w kółko, bądź kiwanie czy huśtanie
 • brak spontanicznego poruszania się,
 • chodzenie drobnymi kroczkami,
 • okazywanie sprzeciwu w stosunku do jakimkolwiek zmian w rutynie,
 • nadwrażliwość na dotyk, dźwięk, smak czy zapach,
 • brak reakcji na ból,
 • niechęć do przytulania się,
 • szczególne przywiązanie do jednej rzeczy, zabawki,
 • sprawianie wrażenia głuchego albo niedosłyszącego,
 • specyficzne reagowanie na pewne rodzaje bodźców, np. na określone dźwięki,
 • odnosimy wrażenie, że nasze dziecko zna przeznaczenie zabawek, ale nie wie, co z nimi robić- czasami układa je w określonej kolejności (na przykład wrzuca klocki do pudełka zawsze w tym samym porządku, kolorami, kształtami, wielkością itp., a gdy ktoś przerwie mu czynność czy zaburzy jej wykonywanie poprzez wrzucenie czegoś niepasującego, zaczyna wszystko od początku),
 • brak umiejętności pokazywania palcem tego czego chce, jeśli czegoś potrzebuje, to najczęściej ciągnie za rękę dorosłego.

PATRONAT

Ogólnopolska baza specjalistów

 

REKLAMA